Põhisisu juurde
ELi ühisettevõte

Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte (ühisettevõte EuroHPC)

European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU)

Ülevaade

 • Ülesanded: Arendada välja maailmatasemel superarvutite ökosüsteem Euroopa Liidu, Euroopa riikide ja erasektori partnerite ressursside ühendamise kaudu.
 • Peadirektor: Anders Dam Jensen 
 • Asutatud: 2020
 • Töötajate arv: 15
 • Asukoht: Luxembourg, Luksemburg
 • Veebisait: Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte 

Tegevus

Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte võimaldab Euroopa Liidul, selle osalevatel riikidel ja erasektori partneritel koordineerida oma jõupingutusi ja ühendada oma ressursse, et muuta Euroopa maailma juhtivaks jõuks superarvutite valdkonnas.

See parandab Euroopa teaduslikku tipptaset ja tööstuse tugevust, toetab Euroopa majanduse digüleminekut ja tagab Euroopa tehnoloogilise suveräänsuse. 

Ühisettevõte EuroHPC eesmärk:

 • arendada ELis välja ja võtta kasutusele turvaline maailmatasemel liidendatud üliühendatud ökosüsteem superandmetöötluse, kvantandmetöötluseteenusetaristu ja andmetaristu jaoks ning seda laiendada ja käitada
 • toetada nõudlusele orienteeritud, kasutajakesksete superandmetöötluse süsteemide väljaarendamist, mille tarneahel tagab sellised komponendid, tehnoloogia ja teadmised, mis vähendavad katkestuste ohtu
 • töötada välja selliste süsteemide jaoks optimeeritud paljud erinevad rakendused
 • laiendada sellise superandmetöötlustaristu kasutamist paljudele liidu avaliku ja erasektori kasutajatele
 • Toetada Euroopa teaduse ja tööstuse võtmeoskuste väljaarendamist kõrgjõudlusega andmetöötluse valdkonnas.

Kasusaajad

Üldsus 

Superandmetöötlust saab kasutada paljudes valdkondades:

 • meditsiiniuuringud,uute ravimite väljatöötamine, meditsiiniliste raviviiside väljatöötamine ja suunamine patsientidele vastavalt nende individuaalsete vajadustele ja tingimustele
 • raskete ilmastikuolude ennetamine ja kliimamuutuste jälgimine
 • küberkuritegevuse (andmepüük, identiteedivargus jne) vastane võitlus
 • küberturvalisuse suurendamine, eelkõige elutähtsa taristu (kommunaalteenused, jne) kaitsmiseks. 

Tööstus 

Superarvutid võimaldavad suuremat innovatsiooni ning rohkem suurema väärtusega tooteid ja teenuseid tööstussektorites, minimeerides samal ajal kulusid, vähendades tootmistsükleid ja parandades tõhusust. See sillutab teed ohutumale ja keskkonnahoidlikumale tööstusele. 

Teadus- ja uurimistegevus 

Superandmetöötlus on teadustegevuse digipöörde puhul väga olulisel kohal, võimaldades põhjalikumat teaduslikku arusaamist ja läbimurdeid peaaegu igas teadusvaldkonnas, mis on muu hulgas järgmised:

 • fundamentaalfüüsika (meie teadmiste avardamine selles valdkonnas, universumi uurimine) 
 • materjaliteadus (nt farmaatsia- ja energiasektori jaoks oluliste uuet koostisosade väljatöötamine) 
 • geoteadus (atmosfääri- ja ookeaninähtuste modelleerimine planeedi tasandil). 

Lisateave

Ühisettevõte EuroHPC 
Juurdepääs meie superarvutitele 
Käimasolevad projektid 
Pressiteated 

Kontaktandmed

Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte (ühisettevõte EuroHPC)

Nimi
Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte (ühisettevõte EuroHPC)
Veebisait
https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en
Telefoninumber
(+352) 28 12 45 00
Postiaadress
Drosbachi hoone (DRB) - E--tiib – 1. korrus, 12E rue Guillaume Kroll, 2920 Luksemburg, Luksemburg
Sotsiaalmeedia