Põhisisu juurde

Reisimine ELis

Teie õigused ja ELi normid

ELi kodanikuna on teil vaba liikumise õigus. See tähendab, et võite reisida teise ELi riiki, seal elada ja töötada. Kui olete Schengeni ala riigi (enamik ELi riike) kodanik, siis saate reisida ilma piirikontrollita teistesse Schengeni ala riikidesse.

ELi kodanikuna on teil ka üleeuroopalised reisijaõigused, kui reisite ELi, sellest välja või selle piires lennuki, rongi, bussi või laevaga. Saate reisida ELis lemmikloomade ja muude loomadega, kui järgite kehtivaid nõudeid (lemmikloomapassid). ELis kehtivad piirangud alkoholi, tubaka või sularaha viimisele teise ELi riiki. Iga ELi riik võib kehtestada oma piirangud. Seega tasub nõudeid enne reisile asumist kontrollida.

Kas reisite ELi või selle piires? Lingid allpool sisaldavad teavet dokumentide kohta, mille peate endaga kaasa võtma.

ELis reisimiseks vajalikud dokumendid

Teave ELi kodanikelt, kolmandate riikide kodanikest pereliikmetelt, kolmandate riikide kodanikelt ning lastelt ELi sisenemisel või seda läbides reisimisel nõutavate reisidokumentide kohta. Teave selle kohta, mida teha, kui kaotate ELis reisides oma passi või see aegub.

Ehtsate isikut tõendavate ja reisidokumentide avalik veebiregister (PRADO)

Vaadake ELi riikide ning Islandi, Norra ja Šveitsi väljastatavaid reisi- ja isikut tõendavaid dokumente.

Schengen – ilma isikutunnistuse nõudeta reisipiirkond

Mis see on?

Schengeni ala on 27 Schengeni ala riigist koosnev reisipiirkond, kus ei tehta piirikontrolli. See võimaldab ELi kodanikel ja mitmetel kolmandate riikide kodanikel reisida vabalt ilma piirikontrollita. Schengeni ala on alates 1985. aastast pidevalt kasvanud ja sinna kuuluvad nüüd peaaegu kõik ELi riigid ja mõned kolmandad riigid (Liechtenstein, Norra, Island ja Šveits). See annab õiguse vabalt liikuda rohkem kui 400 miljonile ELi kodanikule.

Kõik isikud saavad olenemata nende kodakondsusest reisida Schengeni ala riikide vahel ilma piirikontrollita. Kuid riiklikud ametiasutused võivad teha nende riikide vahelistel piiridel ja piirialadel politseikontrolle.

Olles kaotanud kontrollid oma sisepiiridel, on Schengeni ala riigid vastavalt Schengeni eeskirjadele karmistanud kontrolle oma ühistel välispiiridel, et tagada Schengeni alal elavate või seal reisivate inimeste turvalisus.

Kõigi Schengeni ala riikide nimekiri

Ühine viisapoliitika

Ühine viisapoliitika võimaldab kolmandatest riikidest pärit külalistel läbida Schengeni ala transiitreisijana või seal lühikest aega viibida. Ühe Schengeni ala riigi väljastatud lühiajaline viisa annab neile üldjuhul õiguse reisida kõikide Schengeni ala riikide vahel kuni 90 päevaks 180 päeva jooksul.

See tähendab, et kui teil on õigus siseneda ühte Schengeni ala riiki, siis saate reisida teistesse Schengeni ala riikidesse, ilma et peaksite oma reisidokumenti uuesti näitama.

Lingid allpool annavad lisateavet teie õiguste kohta ELis reisimisel.

Mida võite endaga kaasa võtta?

Teave selle kohta, mida võite ELis reisides endaga kaasa võtta, sh lemmikloomad, toit, alkohol, tubakas ja sularaha. Teave pagasile esitatavate nõuete kohta ELi lennujaamast lennates ja eurot kasutavate ELi riikide kohta.

Lennureisijate õigused

Teave selle kohta, kus ja millal kehtivad ELi lennureisijate õigused ja kuidas esitada kaebust. Teave selle kohta, kellega võtta ühendust, kui vajate kaebuse esitamisel abi või nõuandeid.

Puudega või piiratud liikumisvõimega reisijate abistamine

Teave ELis reisivate puudega või piiratud liikumisvõimega isikute õiguste kohta. Teave selle kohta, kas teil on õigus ELi puudega isiku parkimisloale.