Přejít na hlavní obsah

Cestování v EU

Vaše práva a pravidla EU

Jako občan EU máte právo na volný pohyb. To znamená, že máte nárok cestovat do jiné země EU, pracovat a žít tam. Jste-li občanem země schengenského prostoru (kam patří většina zemí EU), můžete cestovat do jiných zemí schengenského prostoru bez nutnosti hraniční kontroly.

Jako občan EU můžete rovněž využívat práv cestujících v rámci celé Unie při cestování letadlem, vlakem, autobusem/autokarem nebo lodí do EU, z EU nebo v rámci EU. Pokud dodržíte příslušná pravidla (pasy pro zvířata v zájmovém chovu), můžete v rámci EU cestovat i s domácími a jinými zvířaty. Pro převážení alkoholu, tabáku nebo hotovosti do jiné země EU platí omezení EU. Každá země EU si může stanovit vlastní limity nebo omezení, a proto si vše před odjezdem ověřte.

Cestujete do EU nebo v rámci EU? Ověřte si na níže uvedených odkazech, které doklady potřebujete mít s sebou.

Doklady, které potřebujete pro cestování v EU

Informace o cestovních dokladech, které musí mít občané EU, rodinní příslušníci s občanstvím zemí mimo EU, občané zemí mimo EU a děti při vstupu do Evropské unie nebo při cestování po ní. Zjistěte, co dělat, pokud při cestách po EU ztratíte cestovní pas nebo když vyprší jeho platnost.

Veřejný rejstřík pravých dokladů totožnosti a cestovních dokladů online (PRADO)

Prohlédněte si schválené cestovní doklady a doklady totožnosti vydané zeměmi EU a Islandem, Norskem a Švýcarskem.

Schengen – oblast, kde lze cestovat bez kontroly dokladů totožnosti

O co se jedná?

Schengenský prostor je oblast umožňující cestování bez hranic mezi 29 zeměmi. Umožňuje občanům EU a řadě občanů zemí mimo EU volně cestovat bez hraničních kontrol. Od roku 1985 se Schengenský prostor stále rozšiřuje a v současné době do něj patří téměř všechny země EU a několik zemí, které členy nejsou (Lichtenštejnsko, Norsko, Island, Švýcarsko). Zaručuje volný pohyb pro více než 400 milionů občanů EU.

Každá osoba může bez ohledu své státní občanství cestovat mezi zeměmi schengenského prostoru bez nutnosti procházet hraniční kontrolou. Vnitrostátní orgány však mohou provádět policejní kontroly na hranicích mezi těmito zeměmi a v pohraničních oblastech.

Země schengenského prostoru zrušily své vnitřní hranice a na základě schengenských pravidel rovněž zpřísnily kontroly na svých společných vnějších hranicích, aby zajistily bezpečnost osob, jež žijí nebo cestují v schengenském prostoru.

Přehled všech zemí schengenského prostoru

Společná vízová politika

Společná vízová politika umožňuje návštěvníkům ze zemí mimo EU vstup do schengenského prostoru nebo krátkodobý pobyt v něm. Krátkodobé vízum vydané některou ze zemí schengenského prostoru obecně opravňuje k cestování po všech zemích schengenského prostoru po dobu až 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů.

V praxi to znamená, že pokud máte právo vstoupit do jedné ze zemí schengenského prostoru, můžete poté cestovat do kterékoli z jeho ostatních zemí, aniž byste museli znovu předkládat svůj cestovní doklad.

Více informací o svých právech při cestování po EU naleznete na níže uvedených odkazech.

Co se smí a nesmí převážet?

Informace o tom, co můžete mít při cestování po EU s sebou, ať už jde o potraviny, množství alkoholu a tabáku, výši hotovosti či zvířata v zájmovém chovu. Seznamte se s omezeními pro zavazadla při odletu z letiště v EU a s tím, které unijní země používají euro.

Práva cestujících v letecké dopravě

Informace o tom, kde a kdy se uplatňují práva cestujících v letecké dopravě v EU a jak lze podat stížnost. Zjistěte, na koho se obrátit, jestliže potřebujete pomoc nebo chcete poradit se svou stížností.

Pomoc cestujícím se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí

Informace o právech, která mají při cestování po EU osoby se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí. Podívejte se, zda máte nárok na parkovací povolení pro postižené osoby v EU.

Další informace