Přejít na hlavní obsah

EU se vyznačuje kulturní a jazykovou rozmanitostí a jazyky, jimiž se v zemích EU hovoří, jsou nedílnou součástí jejího kulturního dědictví. EU proto ve svých programech a při práci svých orgánů podporuje mnohojazyčnost.

EU má 24 úředních jazyků. Jsou jimi:

angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština

Historie

Jak se počet členských zemí Unie rozrůstal, rostl i počet úředních jazyků.

Úředním jazykem EU od roku...

 • 1958: francouzština, italština, němčina, nizozemština
 • 1973: angličtina, dánština
 • 1981: řečtina
 • 1986: portugalština, španělština
 • 1995: finština, švédština
 • 2004: čeština, estonština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, polština, slovenština a slovinština
 • 2007: bulharština, irština, rumunština
 • 2013: chorvatština

Poznej úřední jazyky EU

Mnohojazyčnost

Mnohojazyčnost je jedním ze základním principů Evropské unie.

Cílem politiky mnohojazyčnosti je

 • komunikovat s evropskými občany v jejich vlastním jazyce
 • chránit bohatou jazykovou rozmanitost Evropy
 • propagovat studium cizích jazyků v Evropě

Jde o jedinečný přístup, který nemá obdoby ani v mnohojazyčných zemích nebo mezinárodních organizacích.

Mnohojazyčnost je zakotvena v Listině základních práv EU: Státní příslušníci EU mají právo používat pro komunikaci s orgány EU kterýkoli z 24 úředních jazyků a orgány musí odpovídat v témže jazyce.

Právní akty a jejich shrnutí jsou k dispozici ve všech úředních jazycích EU.

Zasedání Evropské rady a Rady Evropské unie jsou tlumočena do všech úředních jazyků EU. Poslanci Evropského parlamentu mohou během zasedání hovořit v kterémkoli z úředních jazyků EU.

Konferenční tlumočníci a překladatelé tlumočí mluvený a překládají psaný text z a do všech 24 úředních jazyků EU a v případě potřeby i dalších jazyků.

Jazykový režim EU

Rada stanovuje pravidla pro používání jazyků orgány EU jednomyslně prostřednictvím nařízení přijatých v souladu s článkem 342 Smlouvy o fungování Evropské unie. Pravidla jsou stanovena v nařízení č. 1, které stanoví, že orgány mají 24 úředních a pracovních jazyků.

Angličtina je nadále úředním jazykem EU i přesto, že Spojené království opustilo EU. Zůstává úředním a pracovním jazykem orgánů EU, pokud je takto uvedena v nařízení č. 1. Angličtina je také jedním z úředních jazyků Irska a Malty.

Nařízení č. 1 rovněž stanoví pravidla týkající se jazyků, v nichž musí být unijní právo vytvořeno a zveřejněno, jakož i jazyků pro dokumenty zasílané mezi orgány EU a veřejností nebo mezi orgány a zeměmi EU. Orgány EU mají rovněž právo určit, jak jazyková ujednání provádějí interně.