Přejít na hlavní obsah
Council of the European Union - Logo

Přehled

 • Funkce: Vymezuje obecný politický směr a priority Evropské unie
 • Členové: Hlavy členských států EU a předsedové vlád těchto států, předseda Evropské rady, předseda Evropské komise
 • Předseda: Charles Michel
 • Založena: 1974 (neformální fórum), 1992 (formální status), 2009 (oficiální orgán EU)
 • Sídlo: Brusel (Belgie)
 • Internetové stránky: Evropská rada

Evropská rada sdružuje vedoucí představitele EU. Ti na její půdě vytvářejí společný politický program EU. Rada představuje nejvyšší úroveň politické spolupráce mezi zeměmi EU.

Je jednou ze 7 hlavních institucí EU. Její jednání obvykle probíhají formou čtvrtletních vrcholných schůzek (summitů), na kterých se scházejí vrcholní představitelé EU a kterým předsedá stálý předseda Rady.

Činnost

 • Rozhoduje o celkovém směřování EU a politických prioritách. Neschvaluje však právní předpisy.
 • Zabývá se nejsložitějšími a nejcitlivějšími otázkami, které nelze vyřešit na nižších úrovních mezivládní spolupráce.
 • Udává směr společné zahraniční a bezpečností politiky EU s ohledem na strategické zájmy a důsledky.
 • Nominuje a jmenuje kandidáty do významných funkcí v rámci orgánů EU, například na pozice v Evropské centrální bance a Evropské komisi.

Evropská rada má pravomoc:

 • požádat Evropskou komisi, aby k řešení konkrétního problému předložila legislativní návrh
 • předat věc k řešení Radě EU

Složení

Evropská rada se skládá z hlav států nebo předsedů vlád všech zemí EU, předsedy Evropské rady a předsedy Evropské komise.

Radu svolává a řídí její předseda, který je volen Evropskou radou na dvouapůlleté období s možností jednoho obnovení. Předseda mimo jiné zastupuje EU na jednáních s okolním světem.

Fungování

Rada se obvykle schází 4krát ročně – její předseda však může svolat zvláštní zasedání, je-li třeba projednat naléhavé otázky.

Zpravidla rozhoduje na základě konsensu – v některých případech je ale vyžadována jednomyslnost nebo kvalifikovaná většina. Hlasovat mohou pouze hlavy států a předsedové vlád.

Evropská rada a vy

S obecnými otázkami o činnosti Evropské rady se můžete obracet na její Informační službu pro veřejnost.

Přístup k dokumentům

Přístup k informacím

Zasedání Evropské rady

Pořad jednání předsedy Evropské rady

Kalendář zasedání Evropské rady

Další informace

Návštěvy veřejnosti v Evropské radě

Historie Evropské rady

Zprávy, studie a publikace

Knihovna Rady

Kontakt

Evropská rada

Jméno/Název
Evropská rada
Internetové stránky
https://www.consilium.europa.eu/cs/
Telefonní číslo
+32 2 281 61 11
Číslo faxu
+32 2 281 69 34
Poštovní adresa
Rue de la Loi / Weststraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgie
Sociální média