Gå til hovedindholdet
Council of the European Union - Logo

Oversigt

  • Rolle: Definerer EU's generelle politiske linjer og prioriteter
  • Medlemmer: EU-landenes stats- og regeringschefer, formanden for Det Europæiske Råd og formanden for Europa-Kommissionen.
  • Formand: Charles Michel
  • Oprettet i: 1974 (uformelt forum), 1992 (formel status), 2009 (officiel EU-institution)
  • Sted: Bruxelles (Belgien)
  • Website: Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råd samler EU's ledere med det formål at fastsætte den politiske dagsorden for EU. Det Europæiske Råd udgør det højeste politiske samarbejdsniveau mellem EU-landene.

Det Europæiske Råd er en af EU's 7 officielle institutioner og består af (normalt kvartalsmæssige) topmøder mellem EU's ledere under ledelse af en fast formand.

Hvad laver Det Europæiske Råd?

  • Det Europpæiske Råd fastlægger EU's overordnede politiske retning og prioriteter, men vedtager ikke love.
  • Det beskæftiger sig med komplekse eller følsomme emner, som ikke kan behandles på et lavere niveau af det mellemstatslige samarbejde.
  • Det fastlægger EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, under hensyntagen til EU's strategiske interesser og de forsvarsmæssige konsekvenser.
  • Det indstiller og vælger kandidater til visse højt profilerede EU-stillinger i bl.a. Den Europæiske Centralbank og Europa-Kommissionen.

For hvert enkelt anliggende kan Det Europæiske Råd:

Sammensætning

Det Europæiske Råd består af alle EU-landenes stats- eller regeringschefer, formanden for Det Europæiske Råd og formanden for Europa-Kommissionen.

Det indkaldes og ledes af formanden, som vælges af Det Europæiske Råd selv for en periode på to et halvt år, som kan fornyes én gang. Formanden repræsenterer bl.a. EU over for omverdenen.

Hvordan arbejder Det Europæiske Råd?

Det Europæiske Råd mødes normalt 4 gange om året – men formanden kan indkalde til yderligere møder for at behandle hastespørgsmål.

Det træffer generelt afgørelse ved konsensus, men i nogle tilfælde ved enstemmighed eller med kvalificeret flertal. Det er kun stats- og regeringscheferne, der kan stemme.

Det Europæiske Råd og dig

Du kan få svar på generelle spørgsmål om Det Europæiske Råds arbejde hos Det Europæiske Råds informationstjeneste.

Adgang til dokumenter

Adgang til informationer

Møderne i Det Europæiske Råd

Dagsorden fra formanden for Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råds mødekalender

Læs mere

Besøg Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råds historie

Rapporter, undersøgelser og brochurer

Rådets bibliotek

Kontakt

Det Europæiske Råd

Navn
Det Europæiske Råd
Websted
https://www.consilium.europa.eu/da/
Telefonnummer
+32 2 281 61 11
Faxnummer
+32 2 281 69 34
Postadresse
Rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, Belgien
Sociale medier