Gå til hovedindholdet

Tilgængelighedserklæring

Denne erklæring gælder for indhold, der offentliggøres på domænet: "https://european-union.europa.eu/index_da"

Den finder ikke anvendelse på andet indhold eller websteder, der offentliggøres på nogen af underdomænerne. Disse websteder og indholdet på dem vil have deres egne specifikke tilgængelighedserklæringer.

Dette websted forvaltes af Europa-Kommissionen på vegne af alle Den Europæiske Unions institutioner under tilsyn af det interinstitutionelle onlinekommunikationsudvalg (IOCC). Det er udformet med henblik på at blive brugt af så mange mennesker som muligt, herunder personer med handicap.

Det bør være muligt at:

 • zoome op til 200 % uden problemer
 • navigere rundt på det meste af webstedet kun ved brug af tastaturet
 • navigere rundt på det meste af webstedet ved hjælp af en moderne skærmlæser og talegenkendelsessoftware (på din computer eller telefon)

Dette websted er udformet i overensstemmelse med den tekniske standard for websteder og mobilapps, EN 301 549 v.3.2.1. Det følger nøje niveau "AA" i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) version 2.1.

Overholdelsesstatus

Dette websted er delvist i overensstemmelse med den tekniske standard EN 301 549 v.3.2.1 og Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 niveau AA. Se "Ikketilgængeligt indhold" for yderligere oplysninger.

Webstedet blev sidst testet den 22. september 2021.

Udarbejdelsen af denne erklæring

Denne erklæring blev udarbejdet den 8. juli 2022.

Erklæringen er baseret på en gennemgang af et repræsentativt udvalg af websider foretaget af en IAAP-kvalificeret tilgængelighedsekspert ved hjælp af en kombination af manuel og automatiseret testning.

Feedback

Tak for din feedback om tilgængeligheden af Den Europæiske Unions websted. Fortæl os, hvis du støder på forhindringer for tilgængeligheden:

 • Tlf.: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Kontaktformular: Skriv til os (undlad at angive følsomme oplysninger i formularen, f.eks. informationer, der kan afsløre finansielle persondata, og oplysninger om dit helbred eller andre følsomme emner).

Vi forsøger at reagere på feedback inden for 15 arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af forespørgslen i den ansvarlige tjenestegren i Kommissionen.

Kompatibilitet med browsere og hjælpeteknologier

Den Europæiske Unions websted er udformet, så det er kompatibelt med følgende hjælpeteknologier:

 • den seneste version af browserne Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox og Apple Safari
 • i kombination med de seneste versioner af JAWS, NVDA, VoiceOver og TalkBack.

Tekniske specifikationer

Adgangen til Den Europæiske Unions websted er afhængig af følgende teknologier for at kunne fungere med den særlige kombination af webbrowser og eventuelle hjælpeteknologier eller plugins på din computer:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Ikketilgængeligt indhold

Selv om vi gør vores bedste for at sikre, at Den Europæiske Unions websted er tilgængeligt, er vi klar over visse begrænsninger, som vi arbejder på at afhjælpe. Nedenfor finder du en beskrivelse af kendte begrænsninger og potentielle løsninger. Kontakt os, hvis du støder på et problem, der ikke er anført nedenfor.

Kendte begrænsninger for Den Europæiske Unions websted:

 1. Videotekst: Nogle af vores videoer har ingen videotekst. Vi forventer at løse dette problem inden udgangen af oktober 2023.
 2. Videoafspilleradgang til tastatur: Vi er opmærksomme på visse problemer med tastaturadgang til vores videoafspiller (Når du hopper med tabulator gennem menuen, er navigationsrækkefølgen ikke som forventet. Når du vælger sprog for undertekster i menuen, er det ikke muligt at bruge piletasterne til at skifte mellem sprog. Dette kan kun gøres med tabulatortasten). Vi forventer at løse disse problemer inden udgangen af juni 2023.
 3. Interaktive kort: Interaktive kort er ikke tilgængelige for personer med synshandicap eller brugere, der er afhængige af at kunne navigere via tastaturet. Vi forventer at løse dette problem inden udgangen af september 2023.
 4. Infografik: Nogle af infografikkerne på vores websted (f.eks. den om EU-flagets symbolisme) har ingen eller utilstrækkelige tekstalternativer for personer med synshandicap. Vi forventer at løse dette problem inden udgangen af september 2023.
 5. Kort: Noget af indholdet i kortene har ikke noget tekstalternativ for personer med synshandicap. Vi forventer at løse dette problem inden udgangen af september 2023.
 6. Diagrammer: Grafer og diagrammer på dette websted er ikke fuldt ud tilgængelige for brugere af skærmlæsere, da de ikke indeholder passende tekstalternativer. Vi forventer at løse dette problem inden udgangen af september 2023.