Skip to main content

Dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà

Din id-dikjarazzjoni tapplika għall-kontenut ippubblikat fid-dominju: “https://european-union.europa.eu/index_mt

Ma tapplikax għal kontenut jew siti web oħrajn ippubblikati fis-subdominji tiegħu. Dawn is-siti web u l-kontenut tagħhom se jkollhom id-dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà speċifika tagħhom stess.

Dan is-sit web huwa mmaniġġjat mill-Kummissjoni Ewropea f’isem l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea, taħt is-superviżjoni tal-Kumitat Interistituzzjonali tal-Komunikazzjoni Online (IOCC). Tfassal biex jintuża minn kemm jista’ jkun nies, inklużi persuni b’diżabbiltà.

Għandek tkun tista':

 • tiżżummja sa 200% mingħajr problemi
 • tuża l-biċċa l-kbira tas-sit b’keyboard biss
 • tinnaviga l-biċċa l-kbira tas-sit web billi tuża apparat modern li jaqra l-iskrin u software li jirrikonoxxi d-diskors (fuq il-kompjuter jew it-telefown tiegħek)

Dan is-sit web tfassal biex jikkonforma mal-istandard tekniku għal siti web u apps tal-mobile, EN 301 549 v.3.2.1. Dan isegwi mill-qrib il-livell “AA” tal-verżjoni 2.1 tal-Linji Gwida għall-Aċċessibbiltà tal-Kontenut tal-Web (WCAG).

Status tal-konformità

Dan is-sit web huwa parzjalment konformi mal-istandard tekniku EN 301 549 v.3.2.1 u l-Linji Gwida għall-Aċċessibbiltà tal-Kontenut tal-Web (WCAG) 2.1 Livell AA. Ara “Kontenut mhux aċċessibbli” għal aktar dettalji.

Is-sit web ġie ttestjat l-aħħar fit-22 ta’ Settembru 2021.

Tħejjija ta’ din id-dikjarazzjoni

Din id-dikjarazzjoni ġiet ippreparata fl-8 ta' Lulju 2022.

Id-dikjarazzjoni hija bbażata fuq rieżami ta’ kampjun rappreżentattiv tal-paġni web minn espert tal-aċċessibbiltà kkwalifikat mill-IAAP, bl-użu ta’ taħlita ta’ ttestjar manwali u awtomatizzat.

Feedback

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-aċċessibbiltà tas-sit web tal-Unjoni Ewropea. Jekk jogħġbok għarrafna jekk tiltaqa’ ma’ ostakli għall-aċċessibbiltà:

 • Telefown: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Formola ta’ kuntatt: Iktbilna (jekk jogħġbok żomm lura milli tipprovdi informazzjoni sensittiva fil-formola, eż. kwalunkwe informazzjoni li tiżvela informazzjoni finanzjarja personali, informazzjoni relatata ma’ saħħtek, jew kwalunkwe suġġett sensittiv ieħor).

Nippruvaw inwieġbu l-feedback fi żmien 15-il jum ta’ xogħol mid-data tal-wasla tal-mistqosija mid-dipartiment responsabbli tal-Kummissjoni.

Kompatibbiltà ma’ browsers u teknoloġija assistiva

Is-sit web tal-Unjoni Ewropea tfassal biex ikun kompatibbli mat-teknoloġiji assistivi standard.

 • l-aħħar verżjoni tal-browsers Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari u Brave;
 • flimkien mal-aħħar verżjonijiet ta’ JAWS, NVDA, VoiceOver u TalkBack.

Speċifikazzjonijiet tekniċi

L-aċċessibbiltà tas-sit web tal-Unjoni Ewropea tiddependi fuq it-teknoloġiji li ġejjin biex taħdem bil-kombinazzjoni partikolari ta’ browser tal-web u kwalunkwe teknoloġija assistiva jew plugins installati fuq il-kompjuter tiegħek:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Kontenut mhux aċċessibbli

Minkejja l-aħjar sforzi tagħna biex niżguraw l-aċċessibbiltà tas-sit web tal-Unjoni Ewropea, aħna konxji ta’ xi limitazzjonijiet, li qed naħdmu biex nirranġaw. Hawn taħt hawn deskrizzjoni tal-limitazzjonijiet magħrufa u s-soluzzjonijiet potenzjali. Jekk jogħġbok ikkuntattjana jekk tiltaqa’ ma’ problema mhux elenkata hawn taħt.

Limitazzjonijiet magħrufa għas-sit web tal-Unjoni Ewropea:

 1. Captions tal-videos : Uħud mill-videos tagħna ma għandhomx captions. Qed nippjanaw li nsolvu din il-kwistjoni sal-aħħar ta’ Marzu 2023.
 2. Video playeraċċessibbiltà tal-keyboard: Aħna konxji ta’ xi problemi ta’ aċċessibbiltà tal-keyboard tal-video player tagħna (l-ordni ta’ navigazzjoni meta tagħfas il-keyboard fl-options tal-menu ma tiċċirkolax fl-ordni mistennija; meta tagħżel il-lingwa tal-caption mill-menu, mhuwiex possibbli li tuża l-key tal-vleġġa biex tiċċaqlaq bejn il-lingwi, dan jista’ jsir biss bit-TAB key). Qed nippjanaw li nsolvu dawn il-kwistjonijiet sal-aħħar ta’ Marzu 2023.
 3. Mappa interattiva: Mapep interattivi mhumiex aċċessibbli għal persuni b’indeboliment fil-vista jew utenti li jiddependu fuq in-navigazzjoni bil-keyboard. Qed nippjanaw li nsolvu din il-kwistjoni sal-aħħar ta’ Marzu 2023.
 4. Infografika: Uħud mill-infografika fuq is-sit web tagħna (bħal dik dwar is-simboliżmu fuq il-bandiera tal-UE) m’għandhomx alternattivi ta’ test jew mhumiex biżżejjed għal persuni b’vista batuta. Qed nippjanaw li nsolvu din il-kwistjoni sal-aħħar ta’ Marzu 2023.
 5. Ixxerjar: L-utenti ta’ dan is-sit jistgħu jikklikkjaw darbtejn f’artiklu biex jixxerjawh malajr bl-email jew fuq Twitter. Aħna konxji li din il-karatteristika mhijiex disponibbli għall-utenti tal-keyboard jew għall-utenti tal-qarrejja tal-iscreen readers. Qed nippjanaw li nsolvu din il-kwistjoni sal-aħħar ta’ Marzu 2023.
 6. Mapep: Xi kontenut fil-mapep ma għandux alternattiva ta’ test għal persuni b’vista batuta. Qed nippjanaw li nsolvu din il-kwistjoni sal-aħħar ta’ Marzu 2023.
 7. Charts: Il-graphs u ċ-charts fuq dan is-sit mhumiex kompletament aċċessibbli għall-utenti tal-iscreen reader peress li ma fihomx alternattivi xierqa ta’ test. Qed nippjanaw li nsolvu din il-kwistjoni sal-aħħar ta’ Marzu 2023.