Skip to main content

Prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení se vztahuje na obsah zveřejněný na této doméně: „https://european-union.europa.eu/index_cs

Nevztahuje se na jiný obsah či internetové stránky zveřejněné na jejích subdoménách. K takovým internetovým stránkám a jejich obsahu existují samostatná zvláštní prohlášení o přístupnosti.

Tyto internetové stránky spravuje Evropská komise jménem všech orgánů Evropské unie pod dohledem interinstitucionálního výboru pro komunikaci online (IOCC). Stránky jsou navrženy tak, aby je mohlo využívat co nejvíce lidí, včetně osob se zdravotním postižením.

Všechny osoby, které tyto internetové stránky navštíví, by měly být schopny:

 • provést bez problémů až 200% přiblížení
 • procházet většinu obsahu pouze pomocí klávesnice
 • procházet většinu internetových stránek pomocí moderního softwaru na odečítání obrazovky a rozpoznávání řeči (na počítači nebo v telefonu)

Stránky byly navrženy v souladu s technickou normu pro internetové stránky a mobilní aplikace EN 301 549 v.3.2.1. Tím se důsledně dodržuje úroveň „AA“ pokynů pro přístupnost internetového obsahu (WCAG) verze 2.1.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s technickou normou EN 301 549 v.3.2.1 a pokyny pro přístupnost internetového obsahu (WCAG) 2.1 úrovně AA. Podrobnější informace najdete v části „Nepřístupný obsah“ (neboli obsah nevyhovující kritériím přístupnosti).

Internetové stránky byly naposledy testovány 22. září 2021.

Vypracování tohoto prohlášení

Toto prohlášení bylo vypracováno 8. července 2022.

Prohlášení vychází z přezkumu reprezentativního vzorku internetových stránek, který provedl odborník na přístupnost s kvalifikací IAAP za použití kombinace manuálního a automatického testování.

Zpětná vazba

Budeme vděčni za veškerou vaši zpětnou vazbu ohledně přístupnosti internetových stránek Evropské unie. Dejte nám prosím vědět, narazíte-li na nějaké problémy související s přístupností stránek:

 • Tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Kontaktní formulář: Napište nám (neuvádějte žádné informace, které by mohly odhalit vaší finanční situaci, zdravotní stav nebo jakékoli jiné citlivé téma).

Na zpětnou vazbu se snažíme odpovědět do 15 pracovních dnů ode dne, kdy příslušný útvar Komise podnět obdržel.

Kompatibilita s prohlížeči a pomocnými technologiemi

Internetové stránky Evropské unie jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s následujícími pomocnými technologiemi:

 • nejnovější verze prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox a Apple Safari
 • v kombinaci s nejnovějšími verzemi JAWS, NVDA, VoiceOver a TalkBack.

Technické specifikace

Přístupnost internetových stránek Evropské unie závisí při práci s konkrétní kombinací internetového prohlížeče a pomocných technologií nebo pluginů nainstalovaných ve vašem počítači na těchto technologiích:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Nepřístupný obsah

Víme, že navzdory našemu úsilí o zajištění maximální přístupnosti internetových stránek Evropské unie stále existují určitá omezení, která se však snažíme napravit. Níže uvádíme popis známých omezení a možných řešení. Pokud narazíte na problém, který není uveden níže, kontaktujte nás prosím.

Známá omezení internetových stránek Evropské unie:

 1. Textový přepis videí: Pro některá z našich videí neexistuje textový přepis. Tento problém plánujeme vyřešit do konce října 2023.
 2. Videopřehrávačpřístupnost prostřednictvím klávesnice: Jsme si vědomi některých problémů s přístupností našeho videopřehrávače prostřednictvím klávesnice (pořadí navigace při procházení možností nabídky pomocí klávesy TAB se zobrazuje neočekávaným způsobem; při výběru jazyka textového přepisu z nabídky není možné pro změnu jazyka použít klávesy se šipkami, ale musí se použít klávesa TAB). Tyto problémy plánujeme vyřešit do konce června 2023.
 3. Interaktivní mapy: Interaktivní mapy nejsou přístupné osobám se zrakovým postižením nebo uživatelům, kteří se spoléhají na navigaci prostřednictvím klávesnice. Tento problém plánujeme vyřešit do konce září 2023.
 4. Infografika: Některé infografiky na našich internetových stránkách (např. infografika o symbolice vlajky EU) nemají žádné textové alternativy pro osoby se zrakovým postižením nebo jsou tyto alternativy nedostatečné. Tento problém plánujeme vyřešit do konce září 2023.
 5. Mapy: Určitý obsah v mapách nenabízí osobám se zrakovým postižením alternativní text. Tento problém plánujeme vyřešit do konce září 2023.
 6. Grafy: Grafy a tabulky na těchto stránkách nejsou plně přístupné uživatelům odečítače obrazovky, neboť neobsahují vhodné textové alternativy. Tento problém plánujeme vyřešit do konce září 2023.