Přejít na hlavní obsah

Prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení se vztahuje na obsah zveřejněný na této doméně: https://european-union.europa.eu/index_cs

Nevztahuje se na jiný obsah ani na internetové stránky zveřejněné na jejích subdoménách. K takovým internetovým stránkám a jejich obsahu existují samostatná zvláštní prohlášení o přístupnosti.

Tyto internetové stránky spravuje Evropská komise jménem všech orgánů Evropské unie pod dohledem interinstitucionálního výboru pro komunikaci online (IOCC). Stránky jsou navrženy tak, aby je mohlo využívat co nejvíce lidí, včetně osob se zdravotním postižením.

Všechny osoby, které tyto internetové stránky navštíví, by měly být schopny:

 • provést bez problémů až 200% přiblížení
 • procházet většinu obsahu pouze pomocí klávesnice
 • procházet většinu internetových stránek pomocí moderního softwaru pro čtení obsahu obrazovky a rozpoznávání řeči (na počítači nebo v telefonu)

Stránky byly navrženy v souladu s technickou normou pro internetové stránky a mobilní aplikace EN 301 549 v.3.2.1. Tím se důsledně dodržuje úroveň „AA“ verze 2.1 Pokynů pro přístupnost internetového obsahu (WCAG).

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s technickou normou EN 301 549 v.3.2.1 a s úrovní „AA“ verze 2.1 Pokynů pro přístupnost internetového obsahu (WCAG). Podrobnější informace najdete v části „Obsah nevyhovující kritériím přístupnosti“.

Internetové stránky byly naposledy testovány 10. března 2023.

Vypracování tohoto prohlášení

Toto prohlášení bylo vypracováno 8. prosince 2023.

Prohlášení vychází z přezkumu reprezentativního vzorku internetových stránek, který provedl odborník na přístupnost s kvalifikací IAAP za použití kombinace manuálního a automatického testování.

Zpětná vazba

Budeme vděčni za veškerou vaši zpětnou vazbu ohledně přístupnosti internetových stránek Evropské unie. Dejte nám prosím vědět, narazíte-li na nějaké problémy související s přístupností stránek:

 • Telefon: 008067891011
 • Kontaktní formulář: Napište nám (neuvádějte žádné informace, které by mohly odhalit vaší finanční situaci, zdravotní stav nebo jakékoli jiné citlivé údaje).

Na zpětnou vazbu se snažíme odpovědět do 15 pracovních dnů ode dne, kdy příslušný útvar Komise podnět obdržel.

Kompatibilita s prohlížeči a pomocnými technologiemi

Internetové stránky Evropské unie jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s následujícími pomocnými technologiemi:

 • nejnovější verze prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox a Apple Safari
 • v kombinaci s nejnovějšími verzemi NVDA, VoiceOver a TalkBack.

Technické specifikace

Přístupnost internetových stránek Evropské unie závisí při práci s konkrétní kombinací internetového prohlížeče a pomocných technologií nebo pluginů nainstalovaných ve vašem počítači na těchto technologiích:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Obsah nevyhovující kritériím přístupnosti

Víme, že navzdory našemu úsilí o zajištění maximální přístupnosti internetových stránek Evropské unie stále existují určitá omezení, která se však snažíme napravit. Níže uvádíme popis známých omezení a možných řešení. Pokud narazíte na problém, který není uveden níže, kontaktujte nás prosím.

Známá omezení internetových stránek Evropské unie:

 1. Textový přepis videí: Pro některá z našich videí neexistuje textový přepis. Usilovně pracujeme na doplnění textového přepisu u více videí.
 2. Videopřehrávač – přístupnost prostřednictvím klávesnice: Víme o určitých omezeních přístupnosti našeho videopřehrávače prostřednictvím klávesnice (při výběru jazyka textového přepisu z nabídky není možné pro změnu jazyka použít klávesy se šipkami, ale musí se použít klávesa TAB).
 3. Interaktivní mapy: Interaktivní mapy nejsou přístupné osobám se zrakovým postižením ani uživatelům, kteří se spoléhají na navigaci prostřednictvím klávesnice. Tento problém plánujeme vyřešit do března 2024.
 4. Přístupnost navigační nabídky: Určitý obsah nebyl řádně naprogramován pro zajištění co nejlepší uživatelské zkušenosti s čtečkou obrazovky. Tento problém plánujeme vyřešit do března 2024.
 5. Hierarchie nadpisů: Některé položky nezapadají do hierarchie nadpisů, což může uživatelům čteček obrazovky způsobit problémy. Tento problém plánujeme vyřešit do března 2024.
 6. Nástroj captcha s posuvníkem: Jsme si vědomi problémů, které vznikají při ovládání posuvníku pomocí klávesnice. Tuto otázku plánujeme vyřešit v průběhu roku 2024. Je důležité poznamenat, že funkce captcha s posuvníkem není přístupná pro uživatele s vadou zraku a sluchu.