Přejít na hlavní obsah

Studium, odborná příprava a dobrovolnictví v Evropské unii

Studium v Evropě

Evropská unie pomáhá svým členským zemím ve snaze poskytovat svým občanům co nejlepší příležitosti ke vzdělávání a odborné přípravě. Podporuje také výuku jazyků v Evropě tím, že:

  • láká více učitelů a studentů k výuce a studiu jazyků,
  • motivuje studenty, stážisty, učitele a mladé lidi k cestování a studiu či práci v zahraničí,
  • vytváří sítě pro sdílení znalostí a zkušeností.

Ať už chcete studovat, účastnit se odborného kurzu nebo pracovat jako dobrovolník, existuje řada unijních programů k podpoře vašeho vzdělávání, k rozšíření dovedností a k osobnímu rozvoji, a to v mnoha zemích EU.

Studium

Pomýšlíte na studium v zahraničí?

Zjistěte, jak si podat přihlášku, jak dlouho kurzy trvají, kolik stojí a jaké jazykové znalosti budete potřebovat.

Potřebujete finanční podporu při studiu nebo odborné přípravě?

Program Erasmus+ poskytuje finanční prostředky, nástroje a zdroje.

Jste student nebo studentka ze země mimo EU?

Zjistěte si vše, co potřebujete vědět o tom, jak naplánovat a dokončit studium v Evropě.

Dobrovolnictví

Zajímáte se o dobrovolnickou činnost?

Existuje mnoho způsobů, jak se zapojit do evropských i mezinárodních projektů jako dobrovolník. Přečtěte si informace o nabízených možnostech.

Příležitosti k výzkumu

Máte zájem navštěvovat některou univerzitu nebo výzkumnou instituci v jiné zemi EU, spolupracovat s dalšími výzkumnými pracovníky nebo se zajímáte o projekty, které souvisejí s vaším výzkumem nebo se mu podobají?

Vyhledávejte pracovní místa v oblasti výzkumu a možnosti financování podle jednotlivých zemí

Portál EURAXESS nabízí tisíce volných pracovních míst a stipendií z více než čtyřiceti evropských zemí a dalších regionů po celém světě.

Hledáte výsledky výzkumu prováděného v EU?

Zde najdete všechny unijní publikace, knihovny, archivy a další zdroje údajů.

Jak začít s podnikáním

Jste mladý podnikatel?

Kromě finanční podpory iniciativ v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti financuje EU i výměnný program mezi různými zeměmi EU zaměřený na začínající mladé podnikatele a poskytuje také přímé financování mladým zemědělcům.

Všeobecné informace

Portál pro mládež je ústředním zdrojem informací pro všechny iniciativy EU v oblasti studia, práce a dobrovolnictví. Najdete zde rovněž tipy pro cestování, informace o školních výměnách a dalších iniciativách EU, jako je Dialog EU s mládeží a Evropský sbor solidarity.