Направо към основното съдържание

Образование, обучение и доброволчество в Европейския съюз

Учене в Европа

Европейският съюз подпомага усилията на своите държави членки да предоставят на гражданите си най-добрите възможности за образование и обучение. Той също така насърчава изучаването на езици в Европа чрез:

  • привличане на повече учители и учащи да преподават и изучават езици
  • насърчаване на студентите, стажантите, преподавателите и младите хора да пътуват и да учат/работят в чужбина
  • изграждане на мрежи за обмен на знания и опит

Независимо дали искате да учите, да се обучавате или да извършвате доброволческа дейност, има редица програми на ЕС, които могат да ви помогнат да продължите образованието, придобиването на умения и личностното си развитие в много страни от ЕС.

Обучение

Мислите да учите в чужбина?

Научете как да кандидатствате, каква е продължителността на програмите, колко струват те и какви езикови умения ще ви са необходими.

Нуждаете се от финансова подкрепа за образование или обучение?

Програмата „Еразъм+“ предоставя финансиране, инструменти и ресурси.

Вие сте студент от държава извън ЕС?

Научете всичко, което трябва да знаете за това как да планирате и завършите обучението си в Европа.

Доброволчество

Интересувате се от доброволческа дейност?

Съществуват много начини за извършване на доброволческа дейност както по европейски, така и по международни проекти. Прочетете какви възможности се предлагат.

Възможности за научни изследвания

Искате ли да посещавате университет или научноизследователска институция в друга страна от ЕС, да работите с други изследователи или по проекти, които са подобни на ваше собствено научно изследване или са свързани с него?

Търсене на работни места в сферата на научните изследвания и финансиране по държави

На портала EURAXESS са посочени хиляди свободни работни места и стипендии в над 40 европейски държави и други региони по света.

Търсите резултатите от научни изследвания в ЕС?

Тук ще намерите всички публикации, библиотеки, архиви и други източници на данни в ЕС.

Започване на стопанска дейност

Вие сте млад предприемач?

В допълнение към финансирането на инициативи в областта на образованието и заетостта ЕС финансира и програма за обмен между различни държави от Съюза за амбициозни млади предприемачи и предоставя пряко финансиране на млади земеделски стопани.

Обща информация

Младежкият портал е основен източник на информация за всички инициативи на ЕС в областта на ученето, работата и доброволчеството. Там ще намерите и съвети за пътуване, информация за училищни обмени и други инициативи на ЕС, като например диалога по въпросите на младежта в ЕС и Европейския корпус за солидарност.