Prejsť na hlavný obsah

Štúdium, odborná príprava a dobrovoľníctvo v Európskej únii

Štúdium v Európe

Európska únia pomáha členským štátom v ich úsilí poskytovať občanom najlepšie možnosti vzdelávania a odbornej prípravy. Zároveň podporuje učenie sa cudzích jazykov v Európe, a to prostredníctvom:

  • prilákania väčšieho počtu učiteľov a študentov k vyučovaniu a štúdiu cudzích jazykov,
  • podpory cestovania a práce v zahraničí pre študentov, stážistov, učiteľov a mladých ľudí,
  • budovania sietí na výmenu poznatkov a skúseností.

Ak chcete študovať, podstúpiť odbornú prípravu alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť, existuje široká škála programov EÚ, ktoré vám môžu pomôcť pri ďalšom vzdelávaní, rozvoji zručností a osobnom rozvoji v mnohých krajinách EÚ.

Štúdium

Uvažujete o štúdiu v zahraničí?

Prečítajte si viac o podávaní prihlášok, trvaní kurzov, výške školného a požadovaných jazykových zručnostiach.

Potrebujete finančnú podporu na štúdium alebo odbornú prípravu?

V rámci programu Erasmus+ sa poskytujú finančné prostriedky, nástroje a zdroje.

Ste študentom z krajiny mimo EÚ?

Zistite všetko, čo potrebujete vedieť o plánovaní a dokončení štúdií v Európe.

Dobrovoľnícka činnosť

Máte záujem o dobrovoľnícku činnosť?

Existuje mnoho spôsobov, ako vykonávať dobrovoľnícku činnosť v európskych aj medzinárodných projektoch. Prečítajte si viac o dostupných príležitostiach.

Príležitosti v oblasti výskumu

Máte záujem navštevovať univerzitu alebo výskumnú inštitúciu v inej krajine EÚ, spolupracovať s výskumníkmi alebo sa zaujímate o projekty súvisiace s vaším vlastným výskumom alebo podobné projekty?

Nájdite pracovné miesta a finančné prostriedky v oblasti výskumu podľa jednotlivých krajín

Na portáli EURAXESS sa nachádzajú tisíce voľných pracovných miest a štipendií z viac ako 40 európskych krajín a ďalších regiónov na celom svete.

Hľadáte výsledky výskumu vykonaného v EÚ?

Nájdete tu všetky publikácie EÚ, knižnice, archívy a iné zdroje údajov.

Zakladanie podnikania

Ste mladým podnikateľom?

Okrem financovania iniciatív v oblasti vzdelávania a zamestnanosti financuje EÚ zároveň výmenné programy medzi rôznymi krajinami EÚ pre mladých podnikateľov a poskytuje priame finančné prostriedky mladým poľnohospodárom.

Všeobecné informácie

Európsky portál pre mládež je ústredným zdrojom informácií týkajúcich sa všetkých iniciatív EÚ v oblasti vzdelávania, práce a dobrovoľníctva. Zároveň tu nájdete aj tipy na cestovanie, informácie o školských výmenách a ďalších iniciatívach EÚ, ako je dialóg EÚ s mládežou a Európsky zbor solidarity.