Skip to main content

Európska hymna

Beethovenova „Óda na radosť“ bez textu sa stala oficiálnu hymnou EÚ v roku 1985. Viac sa dočítate na tejto stránke kde si ju môžete aj vypočuť.

Deň Európy

Deň Európy sa oslavuje každý rok 9. mája. Tento deň si pripomíname výročie historickej „Schumanovej deklarácie“ a oslavujeme mier a jednotu v Európe.

Európska vlajka

Európska vlajka je nielen symbolom Európskej únie, ale takisto jednoty Európy a európskej identity v širšom zmysle.

Motto EÚ

„Zjednotení v rozmanitosti“ bolo prijaté ako motto Európskej únie v roku 2000. Viac sa dozviete tu.

Ďalšie informácie