Prejsť na hlavný obsah

Vyhľadávanie všetkých inštitúcií a orgánov EÚ

Usporiadať podľa

Vyhľadávanie všetkých inštitúcií a orgánov EÚ (76)

RSS
Zobrazujú sa výsledky 1 až 20
 • Výkonná agentúra

EISMEA

Táto výkonná agentúra Komisie riadi programy EÚ, ktoré pomáhajú malým podnikom udržať si konkurencieschopnosť, ako aj programy týkajúce sa výskumu, životného prostredia, energetiky a odvetvia rybolovu.

Telefónne číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgicko
 • Decentralizovaná agentúra

acer

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky sa usiluje dosiahnuť konkurencieschopnejší, účinnejší a bezpečnejší trh s energiou.

Webové sídlo
https://www.acer.europa.eu
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+386 8 205 34 00
Adresa
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovinsko
 • Výkonná agentúra

CINEA

Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) riadi programy Európskej komisie, ktoré prispievajú k dekarbonizácii a udržateľnému rastu.

Webové sídlo
https://cinea.ec.europa.eu
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+32 22991111
Adresa
Európska komisia, W910, 1049 Brusel, Belgicko
 • Výkonná agentúra

EACEA

Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) riadi financovanie vzdelávania, kultúry, audiovizuálneho sektora, športu, občianstva a dobrovoľníctva.

Telefónne číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgicko
 • Decentralizovaná agentúra

ECHA

Európska chemická agentúra vykonáva právne predpisy EÚ v oblasti chemikálií.

Webové sídlo
https://echa.europa.eu/sk/home
Telefónne číslo
+358 9 6861 80
Adresa
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Fínsko
 • Agentúra spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

EDA

Európska obranná agentúra podporuje všetky krajiny EÚ pri zlepšovaní ich obranyschopnosti.

Webové sídlo
https://www.eda.europa.eu/
Telefónne číslo
+32 25042800
Adresa
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Belgicko
 • Decentralizovaná agentúra

EFSA

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín poskytuje nezávislé vedecké údaje a poradenstvo o možných rizikách v potravinovom reťazci.

Webové sídlo
https://www.efsa.europa.eu/en
Telefónne číslo
+39 0521 036 111
Adresa
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Taliansko
 • Orgán EÚ

EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor je poradný orgán EÚ, ktorý vydáva stanoviská pre ostatné inštitúcie EÚ.

Webové sídlo
https://www.eesc.europa.eu/sk
Telefónne číslo
+32 2 546 90 11
Adresa
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgicko
 • Medziinštitucionálna služba EÚ

EPSO

Úrad EPSO zabezpečuje kvalitné výberové konania na nábor zamestnancov pre inštitúcie, orgány a agentúry EÚ.

Webové sídlo
https://epso.europa.eu/sk
Telefónne číslo
+ 32 (0) 2 299 11 11
Adresa
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgicko
 • Výkonná agentúra

ERCEA

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum riadi programy EÚ pre výskum.

Telefónne číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgicko
 • Decentralizovaná agentúra

ESMA

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy je nezávislý orgán EÚ, ktorý chráni stabilitu finančného systému EÚ.

Webové sídlo
https://www.esma.europa.eu/
Telefónne číslo
+33 1 58 36 43 21
Adresa
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, Francúzsko
 • Decentralizovaná agentúra

Eurojust

Eurojust podporuje justičnú spoluprácu v EÚ, ktorá sa týka viacerých cezhraničných trestných činov, ako sú terorizmus, obchodovanie s drogami či počítačová kriminalita.

Webové sídlo
https://www.eurojust.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+31 704125000
Adresa
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Haag, Holandsko
 • Decentralizovaná agentúra

Europol

Europol podporuje agentúry presadzovania práva EÚ v boji proti rozsiahlej trestnej činnosti, ako je terorizmus, podvod či obchodovanie s drogami.

Webové sídlo
https://www.europol.europa.eu/sk/about-europol/
Telefónne číslo
+31 70 302 50 00
Adresa
Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Den Haag, Holandsko