Pāriet uz galveno saturu

Meklēt visas ES iestādes un struktūras

Atlasīt pēc

Meklēt visas ES iestādes un struktūras (76)

RSS
Tiek rādīts(i) 1 līdz 20 rezultāti
  • Izpildaģentūra

EISMEA

Šī Eiropas Komisijas izpildaģentūra pārvalda ES programmas, kuru mērķis ir palīdzēt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem saglabāt konkurētspēju. Tā pārvalda arī pētniecības, vides, enerģētikas un zivsaimniecības programmas.

Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Beļģija
  • Decentralizēta aģentūra

acer

Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra strādā pie konkurētspējīgāka, efektīvāka un drošāka enerģijas tirgus.

Tīmekļvietne
https://www.acer.europa.eu
E-pasts
Tālruņa numurs
+386 8 205 34 00
Adrese
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovānija
  • Izpildaģentūra

CINEA

Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) pārvalda Eiropas Komisijas programmas, kas veicina dekarbonizāciju un ilgtspējīgu izaugsmi.

Tīmekļvietne
https://cinea.ec.europa.eu
E-pasts
Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Beļģija
  • Kopējās ārpolitikas un drošības politikas aģentūra

EAA

Eiropas Aizsardzības aģentūra palīdz visām ES valstīm uzlabot to aizsardzības spējas.

Tīmekļvietne
https://www.eda.europa.eu/
Tālruņa numurs
+32 2 504 28 00
Adrese
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Beļģija
  • Izpildaģentūra

EACEA

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra EACEA pārvalda finansējumu izglītībai, kultūrai, audiovizuālajai nozarei, sportam, pilsoniskumam un brīvprātīgo darbam.

Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Adrese
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Beļģija
  • ES struktūra

EESK

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir ES padomdevēja struktūra, kas sniedz atzinumus pārējām ES iestādēm.

Tīmekļvietne
https://www.eesc.europa.eu/lv
Tālruņa numurs
+32 2 546 90 11
Adrese
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Beļģija
  • Decentralizēta aģentūra

EFSA

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde sniedz neatkarīgus zinātniskus datus un padomus par iespējamiem riskiem pārtikas apritē.

Tīmekļvietne
https://www.efsa.europa.eu/en
Tālruņa numurs
+39 0521 036 111
Adrese
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Itāija
  • ES iestāde

Eiropadome

Eiropadomē darbojas ES valstu un valdību vadītāji. Tā nosaka ES vispārējo politisko ievirzi.

Tīmekļvietne
https://www.consilium.europa.eu/lv/
Tālruņa numurs
+32 2 281 61 11
Adrese
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Beļģija