Pāriet uz galveno saturu
European Labour Authority

Īss apraksts

 • Pamatuzdevums: Eiropas Darba iestāde palīdz uzlabot sadarbību starp ES valstīm, koordinē kopīgas inspekcijas, īsteno analīzi un riska novērtējumus saistībā ar darbaspēka pārrobežu mobilitāti un nodrošina starpniecību gadījumā, ja rodas strīdi starp ES valstīm.
 • Izpilddirektors: Cosmin Boiangiu 
 • Dibināta: 2019. g.
 • Darbinieku skaits: 144 līdz 2024.g.
 • Tīmekļa vietne: EDI

Ko Iestāde dara?

EDI veicina elastīgu un efektīvu darbu, lai rastu risinājumus problēmām jomās, ko aptver regula. Tā:

 • palīdz garantēt, ka ES noteikumi darbaspēka mobilitātes jomā un sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācija tiek piemērota taisnīgi, vienkārši un efektīvi;
 • atvieglo fiziskām personām un uzņēmumiem izmantot vienotā tirgus priekšrocības;
 • palīdz nacionālajām iestādēm sadarboties noteikumu efektīvas izpildes nolūkā.

EDI tika izveidota 2019. gada 31. jūlijā. Pilnā mērā tai būtu jāsāk darboties 2024. gadā.

Ieguvēji

 • Pilsoņi
 • Uzņēmumi
 • Eiropas, reģionālās un  nacionālās organizācijas

Kontaktinformācija

Eiropas Darba iestāde

Nosaukums
Eiropas Darba iestāde
Tīmekļvietne
https://www.ela.europa.eu/lv
Sociālie plašsaziņas līdzekļi