Přejít na hlavní obsah
Decentralizovaná agentura

Evropský orgán pro pracovní záležitosti

European Labour Authority

Přehled

 • Úloha: Evropský orgán pro pracovní záležitosti pomáhá zkvalitňovat spolupráci mezi členskými zeměmi EU, koordinuje společné inspekce, provádí analýzy a posouzení rizik v oblasti přeshraniční mobility pracovní síly a urovnává spory mezi zeměmi EU.
 • Výkonný ředitel: Cosmin Boiangiu 
 • Založen: 2019
 • Počet zaměstnanců: cíl do roku 2024: 144
 • Internetová stránka: ELA

Čím se zabývá?

Evropský orgán pro pracovní záležitosti  podporuje pružnou a efektivní práci zaměřenou na hledání řešení výzev v oblastech, na něž se vztahuje související nařízení. Evropský orgán pro pracovní záležitosti:

 • Pomáhá zajistit, aby byla pravidla EU v oblasti pracovní mobility a koordinace sociálního zabezpečení prosazována spravedlivým, jednoduchým a účinným způsobem.
 • Usnadňuje jednotlivcům a podnikům využívat výhod jednotného trhu.
 • Napomáhá spolupráci vnitrostátních orgánů, aby mohla být účinně prosazována pravidla

Evropský orgán pro pracovní záležitosti byl zřízen 31. července 2019 a plně funkční by měl být do roku 2024.

Pro koho je činnost přínosem?

 • jednotlivci
 • podniky
 • evropské, regionální & vnitrostátní organizace

Kontakt

Evropský orgán pro pracovní záležitosti

Jméno/Název
Evropský orgán pro pracovní záležitosti
Internetové stránky
https://www.ela.europa.eu/cs
Sociální média