Přejít na hlavní obsah

Podnikání v Evropské unii

Založení, řízení a rozvoj podniku

Evropa nabízí řadu podnikatelských příležitostí. Je důležité znát pravidla, která se týkají založení podniku, včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a cel, norem pro výrobky a zaměstnávání. Existuje také několik fondů EU, z nichž můžete jako malý podnik čerpat.

Jak začít podnikat v EU

Zjistěte, jak zahájit činnost svého start-upu a jaké jsou právní požadavky. K dispozici jsou rovněž informace o tom, jak chránit své podnikatelské nápady, jaká jsou pravidla pro roční účetní závěrky a pro fúze se zahraničními společnostmi a jak co nejlépe využít program výměny zaměstnanců.

DPH a cla

Seznamte se pravidly, která se týkají DPH, spotřebních daní, mateřských společností a jejich dceřiných podniků a daně z příjmu právnických osob, nebo si ověřte, zda je podnik registrován k obchodní činnosti v Evropě (evropské DIČ).

Normy pro výrobky a jejich dodržování

Normy jsou dobrovolné pokyny, které stanoví technické specifikace pro určité zboží, služby a procesy s cílem přispět k ochraně životního prostředí a zdraví spotřebitelů. Než budete moci začít určitý výrobek v některé ze zemí EU prodávat, musí splňovat pravidla platná v dané zemi i v celé Evropské unii.

Zaměstnanost a dobré podmínky zaměstnanců

Seznamte se s požadavky právních předpisů EU, které se týkají podmínek zaměstnávání pracovníků, změn pracovních smluv a informování pracovníků a konzultací s nimi. Existují také zvláštní pravidla pro pracovníky v odvětví dopravy a vyslané pracovníky (zaměstnance přijaté v jedné zemi, ale zaměstnané v jiné zemi).

Podpora malých a středních podniků

Malé a střední podniky jsou páteří evropského hospodářství a představují 99 % všech podniků v EU. Mají proto klíčový význam pro dvojí cíl EU, kterým je vytvořit udržitelnou a digitální ekonomiku.

Přístup k financování

EU nabízí podporu malým podnikům prostřednictvím místních, regionálních nebo vnitrostátních orgánů. Finanční zprostředkovatelé, jako jsou banky a podniky rizikového kapitálu, rovněž poskytují financování, a to ve formě půjček zaručených ze strany EU, leasingu a kapitálového financování.

Pomoc malým podnikům při rozšiřování jejich činnosti

S cílem pomoci malým a středním podnikům s vývozem a investováním mimo EU poskytuje Komise informace o přístupu na trhy a o možnostech navazování kontaktů s partnerskými subjekty.

Všeobecné poradenství a podpora

Síť Enterprise Europe Network pomáhá malým a středním podnikům, které mají mezinárodní ambice. Nabízí odborné poradenství, kontakty a akce, které vás spojí se správnými mezinárodními partnery a pomohou vám s rozvojem vašeho podniku.