Skip to main content

Om at drive virksomhed i Den Europæiske Union

Start, ledelse og udvikling af en virksomhed

Europa er fuld af forretningsmuligheder. Det er vigtigt, at du er opmærksom på reglerne for etablering af virksomhed, herunder moms og told, produktstandarder og beskæftigelse. Der er også flere EU-midler, som du kan drage fordel af som en lille virksomhed.

Start af virksomhed i EU

Find ud af, hvordan du starter din virksomhed, og hvad lovkravene er. Der er også oplysninger om, hvordan du beskytter dine forretningsidéer, regler for årsregnskaber og fusioner med udenlandske virksomheder, og om, hvordan du får mest muligt ud af ordningen for udveksling af personale.

Moms og told

Læs om reglerne for moms, punktafgifter, moderselskaber og deres datterselskaber, selskabsskat eller kontrol af, om en virksomhed er registreret til at handle i Europa (EU-momsnummer).

Produktstandarder og overensstemmelse

Standarder er frivillige retningslinjer, der fastsætter tekniske specifikationer for visse varer, tjenesteydelser og processer, som skal bidrage til at beskytte miljøet og forbrugernes sundhed. Før du kan begynde at sælge et produkt i et EU-land, skal det overholde de regler, der gælder i det land og i hele EU.

Beskæftigelse og personalets velfærd

Læs om de krav, der er fastsat i EU-lovgivningen for ansættelsesvilkår for medarbejdere, ændringer i ansættelseskontrakter og om information og høring af personalet. Der findes også særlige regler for arbejdstagere i transportsektoren og udstationerede arbejdstagere (ansatte, der er ansat i ét land, men som er beskæftiget i et andet).

Støtte til små og mellemstore virksomheder

Små til mellemstore virksomheder er rygraden i Europas økonomi, og de tegner sig for 99 % af alle virksomheder i EU. De er derfor centrale for EU's ambition om omstilling til en bæredygtig og digital økonomi.

Adgang til finansiering

EU tilbyder støtte til små virksomheder gennem lokale, regionale og nationale myndigheder. Finansielle formidlere såsom banker og venturekapitalselskaber yder også finansiering i form af EU-garanterede lån, leasingfinansiering og egenkapitalfinansiering.

Hjælp til små virksomheder med at udvide deres horisont

For at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at eksportere og investere uden for EU giver Kommissionen oplysninger om adgang til markeder og matchmaking-muligheder.

Generel rådgivning og støtte

Enterprise Europe Network hjælper små og mellemstore virksomheder med internationale ambitioner. Du kan finde ekspertrådgivning, kontakter og arrangementer, der giver dig mulighed for at få kontakt til de rette internationale partnere og hjælper dig med at få din virksomhed til at vokse.