Skip to main content

EU's historie

Pionerer

EU Pioneers

De følgende visionære ledere var med til at opbygge det EU, vi lever i i dag. Uden deres energi og motivation ville vi ikke leve i det fredelige og stabile Europa, som vi nu tager for givet.

EU's pionerer er en mangfoldig gruppe af mennesker lige fra modstandsfolk til jurister og parlamentarikere, som delte de samme idealer: et fredeligt, forenet og velstående Europa.

Ud over de pionerer, som omtales nedenfor, har mange flere arbejdet utrætteligt for og givet inspiration til det europæiske projekt. Dette afsnit om EU's pionerer bliver derfor løbende opdateret.

Opdag EU's pionerer

Tidsplan

Læs mere om oprettelsen af EU og EU's udvikling gennem tiden.

 1. 1945-59
  Fred i Europa og samarbejdet begynder

  Hvordan samarbejdet efter krigen i Europa førte til oprettelsen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, undertegnelsen af Romtraktaten og Europa-Parlamentets fødsel.

  Mere om årene 1945-59

 2. 1960-69
  De "svingende tressere" – en periode med økonomisk vækst

  Hvordan EU udviklede sig op gennem 1960'erne med yderligere økonomisk integration i Europa og det internationale samarbejdes begyndelse.

  Mere om årene 1960-69

 3. 1970-79
  Et voksende fællesskab – de første nye medlemmer: Danmark, Irland og Storbritannien

  Hvordan EU udviklede sig i 70'erne med de første nye medlemmer, valg til Europa-Parlamentet og en regionalpolitik til fremme af fattigere områder.

  Mere om årene 1970-79

 4. 1980-89
  Europas nye ansigt – kommunismens sammenbrud

  Hvordan EU udviklede sig i 1980'erne med flere medlemslande, Erasmusprogrammet og starten på det indre marked.

  Mere om årene 1980-89

 5. 1990-99
  Et Europa uden grænser

  Hvordan EU udviklede sig i 1990'erne med mere udvidelse og lancering af det indre marked, grænseløse rejser og euroen.

  Mere om årene 1990-99

 6. 2000-09
  Flere udvidelser

  Hvordan EU udviklede sig fra 2000 til 2009 med 12 nye medlemslande, euroen, der blev lovligt betalingsmiddel, og undertegnelsen af Lissabontraktaten.

  Mere om årene 2000-09

 7. 2010-19
  Et udfordrende årti

  Hvordan EU udviklede sig fra 2010 til 2019 efter finanskrisen, Kroatiens tiltrædelse af EU, og Storbritannien, der vælger at forlade EU.

  Mere om årene 2010-19

 8. Fra 2020 til i dag
  Covid-19 og vejen til genopretning

  Sådan har EU udviklet sig siden 2020 med håndtering af covid-19-pandemien og arbejdet på at genoprette økonomien og bekæmpe klimaforandringerne.

  Mere om perioden fra 2020 til i dag