Skip to main content

EU's historie 1990-1999

Et Europa uden grænser

I 1993 lanceres det indre marked med fire friheder i form af fri bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital. 1990'erne er også det årti, hvor to traktater ser dagens lys, nemlig traktaten om Den Europæiske Union (Maastrichttraktaten) i 1993 og Amsterdamtraktaten i 1999. Finland, Sverige og Østrig bliver medlemmer af EU i 1995, og en lille landsby i Luxembourg lægger navn til Schengenaftalen, som gradvist vil gøre det muligt for folk at rejse til store dele af EU uden paskontrol.https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/da/in-the-past/the-parl…

1991 – opløsningen af Jugoslavien

I Balkanområdet begynder Jugoslavien at falde fra hinanden. De efterfølgende krige koster titusinder livet og varer i en stor del af det følgende årti.

7. februar 1992 – Maastrichttraktaten

Traktaten om Den Europæiske Union underskrives i den hollandske by Maastricht. Det er en vigtig milepæl, som fastsætter klare regler for den kommende fælles valuta samt for udenrigs- og sikkerhedspolitik og et tættere samarbejde inden for retslige og indre anliggender. "Den Europæiske Union" oprettes officielt ved den traktat, som træder i kraft den 1. november 1993.

1. januar 1993 – lancering af det indre marked

Det indre marked og dets fire frihedsrettigheder oprettes – fri bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital. Siden 1986 er der vedtaget hundredvis af love om skattepolitik, erhvervsregler, faglige kvalifikationer og andre hindringer for åbne grænser. Indførelsen af fri bevægelighed for visse tjenesteydelser er dog forsinket.

1. januar 1994 – Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde oprettes

Aftalen om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) træder i kraft og udvider det indre marked til at omfatte lande i EFTA. I dag kan mennesker, varer, tjenesteydelser og kapital bevæge sig rundt i de 30 EØS-lande (EU-27 plus Island, Liechtenstein og Norge). Schweiz deltager ikke i EØS, men har adgang til det indre marked.

1. januar 1995 – EU får tre nye medlemmer: Finland, Sverige og Østrig

Finland, Sverige og Østrig kommer med i EU. De 15 medlemslande dækker nu næsten hele Vesteuropa.

26. marts 1995 – der kan nu rejses uden grænser i syv lande

Schengenaftalen træder i kraft i syv lande: Belgien, Frankrig, Holland, Luxembourg, Portugal, Spanien og Tyskland. Rejsende kan bevæge sig mellem disse lande uden at skulle vise pas ved grænsen. I 2021 er 26 lande en del af det pasfrie Schengenområde, herunder Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz.

2. oktober 1997 – Amsterdamtraktaten

Amsterdamtraktaten underskrives. Den bygger videre på Maastrichttraktaten og fastlægger planer for reformer af EU's institutioner, så Europa står stærkere på verdensscenen og afsætter flere ressourcer til beskæftigelse og borgernes rettigheder. Den træder i kraft den 1. maj 1999.

1. januar 1999 – euroen ser dagens lys

Euroen indføres i 11 lande, men kun til handelsmæssige og finansielle transaktioner. Sedler og mønter følger senere. De første eurolande er Belgien, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Tyskland og Østrig. Danmark, Storbritannien og Sverige beslutter sig for indtil videre at stå udenfor.