Direct la conținutul principal

Istoria Uniunii Europene 1990-1999

O Europă fără frontiere

În 1993, este lansata piața unică, cu cele „patru libertăți” pe care le oferă: libera circulație a persoanelor, mărfurilor, serviciilor și capitalurilor. Anii ’90 reprezintă, de asemenea, deceniul a 2 tratate – Tratatul privind Uniunea Europeană sau Tratatul de la Maastricht (1993) și Tratatul de la Amsterdam (1999). Austria, Finlanda și Suedia aderă la UE în 1995, în timp ce un mic sat din Luxemburg, Schengen, dă numele său acordului care le va permite treptat europenilor să călătorească în multe regiuni ale UE fără a li se verifica pașapoartele la graniță.

1991 – Destrămarea Iugoslaviei

În Balcani, Iugoslavia începe să se dezmembreze. Războaiele care urmează se soldează cu zeci de mii de victime și durează aproape tot deceniul următor.

7 februarie 1992 – Tratatul de la Maastricht

La Maastricht (Țările de Jos), se semnează Tratatul privind Uniunea Europeană. Este un moment deosebit de important, întrucât tratatul stabilește norme clare pentru viitoarea monedă unică, pentru politica externă și de securitate și pentru o cooperare mai strânsă în domeniul justiției și afacerilor interne. „Uniunea Europeană” este creată oficial prin acest tratat, care intră în vigoare la 1 noiembrie 1993.

1 ianuarie 1993 – Lansarea pieței unice

Sunt instituite piața unică și cele 4 libertăți ale sale: libera circulație a persoanelor, mărfurilor, serviciilor și capitalurilor. Din 1986 au fost adoptate sute de acte legislative legate de impozitare, reglementări comerciale, calificări profesionale și alte obstacole aflate în calea deschiderii frontierelor. Este amânată totuși libera circulație a anumitor servicii.

1 ianuarie 1994 – Este creat Spațiul Economic European

Intră în vigoare Acordul de instituire a Spațiului Economic European (SEE), extinzând piața unică la țările AELS. Astăzi, persoanele, mărfurile, serviciile și capitalul pot circula în cele 30 de țări ale SEE (UE-27 plus Islanda, Liechtenstein și Norvegia). Elveția nu participă la SEE, dar are acces la piața unică.

1 ianuarie 1995 – UE câștigă 3 noi membri: Austria, Finlanda și Suedia

Austria, Finlanda și Suedia aderă la UE. Cele 15 state membre acoperă, acum, aproape toată Europa de Vest.

26 martie 1995 – Începe să se călătorească fără controale la frontiere în 7 țări

Acordul Schengen intră în vigoare în 7 țări: Belgia, Franța, Germania, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia și Spania. Cetățenii pot călători între aceste țări fără să fie nevoiți să prezinte pașaportul la graniță. Până în 2021, au intrat în spațiul Schengen 26 de țări, inclusiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

2 octombrie 1997 – Tratatul de la Amsterdam

Se semnează Tratatul de la Amsterdam. Acesta se bazează pe realizările Tratatului de la Maastricht și prevede planuri de reformare a instituțiilor UE, de creștere a rolului Europei în lume și de suplimentare a resurselor pentru ocuparea forței de muncă și drepturile cetățenilor. Acordul intră în vigoare la 1 mai 1999.

1 ianuarie 1999 – Ia naștere moneda euro

Moneda euro este introdusă în 11 țări, exclusiv pentru tranzacții comerciale și financiare. Bancnotele și monedele vor fi introduse ulterior. Primele țări din zona euro sunt: Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Portugalia, Spania și Țările de Jos. Danemarca, Suedia și Regatul Unit hotărăsc să nu participe deocamdată.