Skip to main content

Politica de confidențialitate

Protecția datelor cu caracter personal

Uniunea Europeană își asumă angajamentul de a respecta viața privată a utilizatorilor.

Politica privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile Uniunii are la bază Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE.

Această politică generală vizează toate site-urile instituțiilor Uniunii Europene din cadrul domeniului „europa.eu”. Puteți naviga pe majoritatea paginilor acestor site-uri fără a trebui să furnizați date personale. În unele cazuri însă, pentru a vă putea oferi serviciile electronice solicitate, este nevoie de astfel de date.

Site-urile care solicită astfel de informații le prelucrează în deplină conformitate cu prevederile regulamentului menționat mai sus și oferă informații despre cum vă vor utiliza datele în declarațiile lor de confidențialitate.

În această privință:

 • pentru fiecare serviciu electronic există un operator care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal și care asigură respectarea, de către serviciul respectiv, a politicii de confidențialitate
 • în cadrul fiecărei instituții, un responsabil cu protecția datelor se asigură că dispozițiile regulamentului sunt aplicate și oferă consiliere operatorilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor ce le revin
 • pentru toate instituțiile, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor acționează în calitate de autoritate independentă de supraveghere

Site-urile instituționale ale Uniunii Europene din cadrul domeniului „europa.eu” furnizează linkuri către site-uri terțe. Pentru a utiliza conținutul de la terți pe site-urile noastre, aceștia vă pot cere să le acceptați termenii și condițiile specifice, inclusiv politicile lor referitoare la modulele cookie, asupra cărora nu avem control.

Servicii electronice

Un serviciu electronic pe portalul Europa este un serviciu sau o resursă pusă la dispoziție pe internet pentru a îmbunătăți comunicarea dintre cetățeni și întreprinderi, pe de o parte, și instituțiile europene, pe de altă parte.

Portalul EUROPA oferă sau va oferi 3 tipuri de servicii electronice:

 • servicii de informare care furnizează cetățenilor, mass-mediei, întreprinderilor, administrațiilor și nu numai acces la informații
 • servicii interactive de comunicare care permit un contact mai bun cu cetățenii, întreprinderile, societatea civilă și organismele publice, facilitând astfel procesul de consultare în materie de politici și formularea observațiilor și sugestiilor
 • servicii de tranzacții care permit accesul la toate tipurile principale de tranzacții cu UE, de exemplu achiziții publice, operațiuni financiare, recrutare, înscriere la evenimente, obținere de documente

Informațiile care figurează într-o declarație specifică de confidențialitate

O declarație specifică de confidențialitate conține următoarele informații privind utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • tipul de informații colectate, scopul și mijloacele tehnice folosite de UE pentru a colecta date cu caracter personal într-un anumit scop
 • cui i se divulgă informațiile
 • cum puteți accesa, verifica și, dacă este necesar, corecta datele dumneavoastră cu caracter personal
 • cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră
 • ce măsuri de securitate se iau pentru a proteja informațiile împotriva unei eventuale utilizări neadecvate sau a unui acces neautorizat.
 • date de contact pentru cazul în care aveți întrebări sau nemulțumiri

Europa Analytics

Europa Analytics este un serviciu instituțional care măsoară eficiența și eficacitatea site-urilor „europa.eu”. El este gestionat de Comisia Europeană, în numele tuturor instituțiilor și organismelor UE.

Aveți libertatea de a respinge utilizarea acestui serviciu – fie pe prima pagină pe care o vizitați, prin intermediul bannerului dedicat modulelor cookie, fie pe site-ul Europa Analytics.

Comisia Europeană își administrează propriile sale pagini web (ec.europa.eu). Consultați pagina dedicată politicii de confidențialitate pentru a vă gestiona opțiunile.

Instituțiile și organismele UE, altele decât Comisia (ex. Parlamentul European), pot folosi propriile sisteme analitice. Pentru mai multe informații, vizitați paginile lor dedicate avizului juridic.

Dacă alegeți să nu permiteți utilizarea serviciului, acest lucru nu are niciun impact asupra navigării pe site-urile Europa.

Detalii despre Europa Analytics

Contactați echipele care gestionează site-urile Europa

Pe numeroase pagini de pe portalul Europa există un buton de contact pe care îl puteți utiliza pentru a trimite comentarii prin e-mail către o anumită căsuță electronică.

Atunci când trimiteți mesajul, destinatarul colectează doar datele cu caracter personal de care are nevoie pentru a vă răspunde. Dacă echipa care administrează căsuța electronică nu vă poate răspunde la întrebare, va transmite e-mailul dumneavoastră altui serviciu. Veți fi înștiințat, prin e-mail, cu privire la serviciul către care a fost direcționată întrebarea dumneavoastră.

Dacă aveți întrebări privind prelucrarea e-mailului și a datelor dumneavoastră cu caracter personal aferente, nu ezitați să le includeți în mesajul dumneavoastră.

Păstrarea datelor în condiții de siguranță

Datele personale colectate sunt păstrate într-un calculator aparținând subcontractantului extern, care acționează în calitate de operator. Acesta trebuie să respecte cerințele în materie de protecție a datelor și de confidențialitate prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 2018/1725.

Verificarea, modificarea sau ștergerea informațiilor

Dacă doriți să verificați, să modificați sau să ștergeți datele dumneavoastră cu caracter personal stocate de operatorii de date ai site-ului și subsite-urilor Europa, puteți trimite un e-mail operatorului de date responsabil din cadrul DG Comunicare, la adresa de mai jos. Precizați natura cererii și includeți adresa URL a site-ului/paginilor la care se referă aceasta.

Email: europamanagement@ec.europa.eu