Skip to main content

Finanțare, granturi și subvenții din partea Uniunii Europene

Ce tipuri de finanțare sunt disponibile?

UE oferă finanțare pentru o serie de proiecte și programe. Se aplică norme severe pentru a asigura un control strict asupra modului în care sunt utilizate fondurile și pentru a garanta că banii sunt cheltuiți într-un mod transparent și responsabil.

UE oferă finanțare sub mai multe forme:

  • granturi – sunt finanțate parțial de UE și parțial din alte surse și, de obicei, sunt acordate în urma unor anunțuri publice cunoscute sub denumirea de cereri de propuneri
  • subvenții gestionate de autoritățile naționale și regionale
  • împrumuturi, garanții și participare la capital, ca forme de sprijin financiar pentru acțiuni legate de politicile și programele UE
  • premii acordate câștigătorilor concursurilor organizate în cadrul programului Orizont 2020.

Gestionarea fondurilor UE

Finanțare directă

Este gestionată de UE, de obicei sub formă de granturi pentru proiecte specifice legate de politicile UE. Pentru a beneficia de acest tip de finanțare, trebuie să răspundeți la o cerere de propuneri.

Procedura de solicitare a unei finanțări directe

Aflați cine a primit finanțare directă din partea UE în țara dumneavoastră

Gestiune partajată

Este un sistem de finanțare gestionat în parteneriat cu autoritățile naționale și regionale, reprezentând aproximativ 80 % din bugetul UE. În acest scop, sunt utilizate 5 fonduri principale, sub egida fondurilor structurale și de investiții europene:

Finanțare indirectă

Cunoscută și sub denumirea de subvenții, această finanțare este gestionată de autoritățile naționale și regionale, nu de UE. Puteți solicita acest tip de finanțare la nivel național.

Toate oportunitățile de finanțare în curs