Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Financiranje, bespovratna sredstva i subvencije Europske unije

Koje su vrste financiranja dostupne?

EU osigurava financijska sredstva za niz projekata i programa. Primjenjuju se stroga pravila kako bi se osiguralo da se novac troši na transparentan i odgovoran način, a upotreba sredstava pod stalnim je nadzorom.

Financijska sredstva EU-a dostupna su u različitim oblicima:

  • bespovratna sredstva – djelomično od sredstava EU-a, a djelomično iz drugih izvora – koja se obično dodjeljuju nakon javnih natječaja, poznatijih kao pozivi na podnošenje prijedloga
  • subvencije kojima upravljaju nacionalna i regionalna tijela
  • zajmovi, jamstva i vlasnički kapital kao oblici financijske pomoći za potporu politika i programa EU-a
  • nagrade pobjednicima natjecanja u okviru programa Obzor 2020.

Upravljanje sredstvima EU-a

Izravno

Sredstva kojima upravlja EU, obično u obliku bespovratnih sredstava za posebne projekte povezane s politikama EU-a. Za tu vrstu financiranja možete se prijaviti odgovaranjem na pozive na podnošenje prijedloga.

Postupak podnošenja zahtjeva za izravno financiranje

Saznajte tko je primio izravna financijska sredstva EU-a u vašoj zemlji

Podijeljeno upravljanje

Sustav financiranja kojim se upravlja u partnerstvu s nacionalnim i regionalnim tijelima i koji čini oko 80 % proračuna EU-a. Provodi se u okviru 5 glavnih fondova, koji se zajednički nazivaju europski strukturni i investicijski fondovi:

Neizravno

Sredstva kojima upravljaju nacionalna i regionalna tijela, a ne EU. Nazivaju se i subvencije, a za tu vrstu financiranja možete se prijaviti na nacionalnoj razini.

Popis aktualnih mogućnosti financiranja