Glavni sadržaj

Proširenje EU-a

Što je proširenje?

Proširenje je proces pristupanja novih zemalja EU-u. To se dogodilo nekoliko puta u povijesti EU-a te je donijelo promjene i za EU i za zemlje koje su se pridružile.   

Proširenje EU-a znatno je doprinijelo širenju stabilnosti, mira i blagostanja u cijeloj Europi.

Prednosti za zemlje koje se pridružuju EU-u

Nove države članice imaju brojne koristi od proširenja:

 • političku stabilnost
 • slobodu za građane da žive, studiraju ili rade bilo gdje u EU-u
 • povećanu trgovinu zahvaljujući pristupu jedinstvenom tržištu
 • povećano financiranje i ulaganja
 • više društvene, okolišne i potrošačke standarde.

Saznajte više o prednostima i postignućima Europske unije.

Prednosti za EU

Proširenje koristi i EU-u jer mu omogućuje:

 • povećanje blagostanja i mogućnosti za europske građane i poduzeća
 • snažniju prisutnost u svijetu
 • veću kulturnu raznolikost
 • promicanje demokracije, vladavine prava i ljudskih prava
 • ulaganje u mir i sigurnost u Europi.

Koje se zemlje mogu pridružiti?

Bilo koja europska zemlja može se pridružiti EU-u ako ispuni kriterije za članstvo, poznate i kao Kopenhaški kriteriji. Na primjer, zemlje koje se žele pridružiti EU-u moraju imati:

 • stabilne institucije koje mogu jamčiti demokraciju, vladavinu prava, poštovanje ljudskih prava i zaštitu manjina 
 • funkcionalno tržišno gospodarstvo i sposobnost da se nose s konkurentnošću tržišta EU-a 
 • sposobnost da preuzmu obveze koje proizlaze iz članstva u EU-u, uključujući sposobnost provedbe cjelokupnog prava EU-a i poštovanja ciljeva Unije. 

Koja je procedura?

Svaka zemlja koja podnese zahtjev za pristupanje EU-u mora ispunjavati iste stroge zahtjeve i slijediti isti strogi postupak kako bi postala država članica. 

Proces pristupanja sastoji se od tri glavna koraka:  

1. korak: Podnošenje zahtjeva za članstvo

Zemlja koja želi pristupiti EU-u mora podnijeti zahtjev za članstvo Vijeću EU-a. Vijeće zatim traži od Europske komisije da provjeri sposobnost zemlje podnositeljice zahtjeva da ispuni kriterije za članstvo.

Na temelju preporuka Komisije Vijeće odlučuje hoće li toj zemlji dodijeliti status kandidatkinje i započeti službene pregovore o njezinu pristupanju Uniji. Sve države članice EU-a moraju postići dogovor o toj odluci.

2. korak: Pregovori o članstvu 

Tijekom pregovora o članstvu zemlja kandidatkinja priprema se za provedbu propisa i standarda EU-a, poznatih i kao pravna stečevina.

Za vrijeme pregovora Komisija prati napredak kandidatkinje u provedbi tih reformi te o tome izvješćuje Vijeće i Europski parlament putem redovitih izvješća i komunikacija.

3. korak: Pristupanje

Nakon završetka pregovora Komisija daje mišljenje o tome je li kandidatkinja spremna postati država članica. Ako Komisija smatra da je kandidatkinja spremna, sastavlja se ugovor o pristupanju. U tom dokumentu utvrđuju se uvjeti članstva te zemlje u EU-u.

Ugovor o pristupanju zatim moraju odobriti Europska komisija, Europsko vijeće i Europski parlament prije nego što ga potpišu i ratificiraju sve države članice EU-a i zemlja kandidatkinja. 

Zemlja kandidatkinja službeno pristupa EU-u na datum naveden u njezinu ugovoru o pristupanju.

Povijest proširenja

Od osnivanja EU-a, u kojem je sudjelovalo šest zemalja, EU se proširivao sedam puta. Danas je u EU-u 27 zemalja. 

 1. 1. 7. 2013.
  Sedmo proširenje

  U okviru zadnjeg proširenja EU-u pristupa Hrvatska.

 2. 1. 1. 2007.
  Šesto proširenje

  Bugarska i Rumunjska pristupaju EU-u.

 3. 1. 5. 2004.
  Peto proširenje

  EU-u pristupa deset novih zemalja: Cipar, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka i Slovenija. To je najveće proširenje s obzirom na broj stanovnika i zemalja.

 4. 1. 1. 1995.
  Četvrto proširenje

  Austrija, Finska i Švedska pridružuju se Europskoj uniji (EU), koja je nasljednik EEZ-a nakon Ugovora iz Maastrichta 1993. Tih 15 država članica obuhvaća gotovo cijelu zapadnu Europu.

 5. 1. 1. 1986.
  Treće proširenje

  Španjolska i Portugal pristupaju EEZ-u. Država članica je 12.

 6. 1. 1. 1981.
  Drugo proširenje

  Pristupanjem Grčke EEZ dostiže dvoznamenkasti broj država članica.

 7. 1. 1. 1973. 
  Prvo proširenje 

  Danska, Irska i Ujedinjena Kraljevina pridružuju se EEZ-u, čime se broj država članica povećava na devet.

 8. 25. 3. 1957.
  Osnivači

  Belgija, Francuska, Italija, Luksemburg, Nizozemska i Njemačka potpisuju Ugovor iz Rima. Time se uspostavlja Europska ekonomska zajednica (EEZ), koja će s vremenom postati EU.

Moguće proširenje EU-a

Moguće je daljnje proširenje EU-a jer je deset potencijalnih članica trenutačno uključeno u proces pristupanja.

Zemlje kandidatkinje

Ovim zemljama dodijeljen je status zemalja kandidatkinja i one trenutačno provode reforme svojih nacionalnih propisa kako bi ih uskladile s pravilima, propisima i standardima EU-a.

Potencijalni kandidat

Potencijalni kandidat podnio je zahtjev za članstvo u EU-u, ali mu još nije dodijeljen status kandidata.