Glavni sadržaj

Uvoz, izvoz i trgovina u Europskoj uniji

Položaj EU-a u svjetskoj trgovini

Kad je riječ o svjetskoj trgovini, EU je u idealnom položaju. Zahvaljujući otvorenosti trgovinskih aranžmana EU je postao najveći akter na svjetskoj trgovinskoj sceni te je i dalje privlačna regija za poslovanje.

EU svaki dan izvozi robu u vrijednosti od nekoliko stotina milijuna eura, ali i uvozi u vrijednosti od nekoliko stotina milijuna. Najveći je svjetski izvoznik gotovih proizvoda i usluga te najveće izvozno tržište za oko 80 zemalja.

Zemlje EU-a zajedno čine 16 % svjetskog uvoza i izvoza.

 

Trgovanje u EU-u i s EU-om

Prodaja robe i usluga u EU-u

Informacije o ugovorima o javnoj nabavi, prodaji robe i usluga te tržišnom natjecanju među poduzećima.

Izvoz iz EU-a

Pregled postupaka i pravila za izvoz robe iz EU-a, uključujući informacije o carinama i porezima, preprekama trgovini, uslugama za mala i srednja poduzeća te trgovinskim informacijama raščlanjenima po zemljama.

Uvoz u Europsku uniju

Vodič kroz pravila o uvozu i poreze na tržištu EU-a, uključujući informacije o zahtjevima, uvoznim carinama, pravilima o podrijetlu, PDV-u, trošarinama i porezima na prodaju.

Baza podataka EU-a o razvrstavanju robe u carinsku tarifu (TARIC)

TARIC, integrirana carinska tarifa Europske unije, višejezična je baza podataka koja obuhvaća sve mjere koje se odnose na carinske tarife EU-a te trgovinsko i poljoprivredno zakonodavstvo.