Направо към основното съдържание

Внос, износ и търговия в Европейския съюз

Позиция на ЕС в световната търговия

Съюзът има водеща позиция в световната търговия. Отвореният характер на търговските споразумения на ЕС го превърна в най-големия участник на световната търговска сцена, като той остава регион, предоставящ добри условия за развиването на бизнес.

Всеки ден ЕС изнася стоки за стотици милиони евро и внася продукти за още толкова. Той е най-големият в света износител на промишлени стоки и услуги, както и най-големият експортен пазар за около 80 държави.

На страните от ЕС взети заедно се падат 16 % от световния внос и износ.

 

Търговия във и със ЕС

Продажба на стоки и услуги в ЕС

Информация за обществените поръчки, продажбата на стоки и услуги и конкуренцията между предприятията.

Износ от ЕС

Преглед на процедурите и правилата за износ на стоки от ЕС, включително информация за митата и данъците, пречките пред търговията, услугите за малките и средните предприятия и търговска информация по държави.

Внос в ЕС

Насоки за правилата за вноса на пазара на ЕС и съответните данъци, включително информация за изискванията, вносните мита, правилата за произход, ДДС, акцизите и данъците върху продажбите.

База данни на ЕС за тарифно класиране (ТАРИК)

Достъп до ТАРИК, Интегрираната тарифа на Европейския Съюз — многоезична база данни, включваща всички мерки, свързани с митническите тарифи и търговското и селскостопанското законодателство на ЕС.