Skip to main content

Ползи

От икономическата стабилност до интегрираните финансови пазари, еврото е осезаем символ на европейската идентичност. Научете повече за ползите от еврото.

Официална валута на ЕС

Еврото е официалната валута на 19-те страни от Европейския съюз, които членуват в еврозоната. Прочетете повече тук

Държави, използващи еврото

Страните от ЕС, които използват еврото, с акцент върху еврозоната, страните извън еврозоната и страните с клауза за неучастие.

Еврото по света

Научете за използването на еврото извън еврозоната.

Управление на еврото

Управлението на еврото, мерките за неговата сигурност и критериите за влизане в еврозоната са в сферата на компетенциите на Европейската комисия и Европейската централна банка.

История и цел на еврото

Накратко за причините за създаването на еврото и стъпките, довели до единната парична система

Дизайн

Значение на символа на еврото (€) и правила за неговото използване.

Обмен на национална валута

Как, кога и къде да обмените предишната си национална валута в евро.