Skip to main content

Prednosti

Zaradi svojih prednosti – od gospodarske stabilnosti do integriranih finančnih trgov – je evro konkreten simbol evropske identitete. Več o prednostih evra.

Uradna valuta EU

Evro je uradna valuta 19 držav Evropske unije, ki skupaj tvorijo evrsko območje. Več informacij

Države, ki uporabljajo evro

Države EU, ki uporabljajo evro, s poudarkom na evrskem območju, države zunaj evrskega območja in države, ki uporabljajo klavzulo o izvzetju

Evro na mednarodnem področju

Informacije o uporabi evra zunaj evrskega območja.

Upravljanje evra

Za upravljanje evra, varnostne ukrepe, povezane z evrom ter merila za sprejetje evra sta odgovorni Evropska komisija in Evropska centralna banka.

Zgodovina in namen evra

Kratek zgodovinski pregled razlogov za uvedbo evra in korakov na poti do enotnega monetarnega sistemaa

Motivi

Pomen simbola evra (EUR) in pravila o njegovi uporabi.

Zamenjava nacionalne valute

Kako, kdaj in kje zamenjati staro nacionalno valuto za evro.