Skip to main content

Evropska leta

Kaj je evropsko leto?

Gre za kampanjo ozaveščanja o določenem vprašanju, ki spodbuja razpravo in dialog v državah EU in med njimi. V ospredje postavlja določeno vprašanje, ki je za nacionalne vlade posebej pomembno, njen cilj pa je obveščanje javnosti in spreminjanje načinov razmišljanja.

Evropska komisija predlaga temo evropskega leta, ki jo nato sprejmejo Evropski parlament in vlade držav članic EU. Čeprav evropska leta potekajo že skoraj 40 let, se ne zvrstijo vsako leto.

Zakaj jih potrebujemo?

V okviru številnih evropskih let so na voljo dodatna sredstva za lokalne, nacionalne in čezmejne projekte v zvezi s tem posebnim vprašanjem.

Sporočilo evropskega leta je tudi močna zaveza in politični signal institucij EU in vlad držav, da bodo vprašanje upoštevale pri prihodnjem oblikovanju politike. V nekaterih primerih lahko Komisija predlaga novo zakonodajo v zvezi s temo.

Katere teme so poudarjene?

Evropska leta potekajo od leta 1983. Navajamo temo letošnjega leta in nekaj nedavnih let:

2022evropsko leto mladih

V letu 2022 bo mladim Evropejcem in Evropejkam na voljo veliko priložnosti za sodelovanje v učnih dejavnostih in dejavnostih državljanskega udejstvovanja, spoznavanje novih ljudi, odkrivanje drugih kultur, izboljšanje zaposlitvenih možnosti, izmenjavo zamisli in številne druge dejavnosti. 

2021evropsko leto železnic

Dogodki in pobude za spodbujanje železnic kot trajnostnega, inovativnega in varnega načina prevoza ter poudarjanje njihovih koristi za ljudi, gospodarstvo in podnebje.

2018evropsko leto kulturne dediščine

Več o 23 000 dogodkih, organiziranih po vsej Evropi za ozaveščanje o evropski kulturni dediščini kot viru, njeno zaščito in zagotavljanje njene trajnostnosti za prihodnost.

2015 evropsko leto za razvoj

Več o tem, kako je EU Evropejce seznanila z razvojnim sodelovanjem in jih spodbudila k vključevanju v razvojne dejavnosti. Pri tem so lahko med drugim izvedeli, kako to koristi njim in upravičencem.

2013–2014evropsko leto državljanov

Dialogi z državljani so bili pomemben rezultat tega evropskega leta, ki je bilo namenjeno spodbujanju javnosti, naj se vključi v izgradnjo močnejše in bolj politične EU.