Skip to main content

Delo v Evropski uniji

Vaše pravice v Evropski uniji

Kot državljan ali državljanka EU, ki dela v Evropski uniji, uživate nekatere pravice v skladu s pravom EU. Na primer:

  • ne potrebujete dovoljenja za delo v kateri koli državi EU, ne za delodajalca ne kot samozaposlena oseba;
  • če izpolnjujete določene pogoje, lahko živite v državi, v kateri delate;
  • na delovnem mestu v tujini imate enake pravice kot državljani in državljanke te države (glede plačila, zdravja in varnosti, socialne varnosti in davčnih ugodnosti ter vrnitve na delovno mesto, če ste nezakonito odpuščeni).

Socialna varnost in davki

Pravice in predpisi o davkih in prejemkih izhajajo iz nacionalne zakonodaje države EU, v kateri delate. To velja za nadomestila za bolniško odsotnost, materinstvo/očetovstvo, pokojnine, brezposelnost in otroški dodatek.

Kljub temu obstajajo na ravni EU pravila in načela, ki se uporabljajo za nekatere vidike prejemkov in davkov. Preden sprejmete novo zaposlitev, preverite svoje pravice.

Iskanje zaposlitve

EU je ustanovila številne organizacije, ki iskalcem zaposlitve pomagajo pri iskanju zaposlitve v kateri koli državi EU. Pomagajo vam lahko ustvariti življenjepis EU (življenjepis Europass)in stopiti v stik s potencialnimi delodajalci.

Za delo v drugi državi EU bodo morda morali vaše poklicne kvalifikacije uradno priznati tamkajšnji organi. V podatkovni zbirki EU o poklicnih kvalifikacijah preverite, ali to velja za vas.

Več o svojih pravicah in pravilih EU o delu in upokojitvi v EU, od zaposlitve do upokojitve, lahko preberete na spodnjih povezavah.

Delo v drugih državah EU

Informacije o vaših pravicah v EU, vključno z delovnimi dovoljenji in enako obravnavo. Na voljo so tudi nasveti, namenjeni državljanom in državljankam EU, ki so začasno napoteni v drugo državo EU, ter državljanom in državljankam tretjih držav in javnim uslužbencem in uslužbenkam, ki delajo v EU.

Poklicne kvalifikacije

Informacije o tem, kako pridobiti priznanje svojih kvalifikacij v drugi državi EU bodisi za neomejeno bodisi za omejeno obdobje. V podatkovni zbirki o poklicnih kvalifikacijah EU boste našli dokumente, ki jih boste morda morali predložiti.

Evropska podatkovna zbirka za iskalce zaposlitve

Ta podatkovna zbirka, ki jo upravlja EURES, pomaga povezovati iskalce zaposlitve in delodajalce v Evropi. Ponuja tudi informacije o življenjskih in delovnih pogojih v državah EU ter pomoči po zaposlitvi, kot so jezikovni tečaji in tečaji vključevanja.

Ustvarite svoj življenjepis EU

Uporabite spletna orodja EUROPASS, ki vam bodo pomagala ustvariti popoln življenjepis za jasno sporočanje vaših kvalifikacij in spretnosti delodajalcem v Evropi – v ustreznem jeziku.

Prejemki socialne varnosti

Informacije o sistemih socialne varnosti v EU. Pozanimajte se o tem, v kateri državi ste kriti med delom v tujini in kako se dodeljujejo nadomestila za brezposelnost in otroški dodatek. Oglejte si standardne obrazce, ki jih potrebujete za ta nadomestila.

Pravica do enake obravnave

Spoznajte, kako vas zakonodaja EU varuje pred diskriminacijo ne glede na spol, etnično pripadnost, versko prepričanje ali invalidnost.

Upokojitev v drugi državi EU

Informacije o tem, kako zaprositi za državno pokojnino, če ste delali v tujini v eni ali več državah EU. Pozanimajte se o upokojitveni starosti in pokojninskih sistemih v posameznih državah ter o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Davki

Informacije o osnovnih načelih obdavčitve v EU, ki veljajo za ljudi, ki v EU nekaj časa živijo zunaj svoje matične države. Pozanimajte se, kako bi lahko ta vplivala na višino dohodnine, ki ste jo dolžni plačati, ter na morebitno tveganje dvojnega obdavčevanja.