Gå direkt till innehållet

Jobba i EU

Dina rättigheter i EU

Om du är EU-medborgare och arbetar i EU har du enligt EU:s lagar vissa rättigheter. Här är några exempel:

  • Du behöver inget arbetstillstånd för att arbeta i ett annat EU-land. Det gäller oavsett om du är anställd eller egenföretagare.
  • Om du uppfyller vissa villkor får du bo i landet där du arbetar.
  • På arbetsplatsen har du samma rättigheter som landets egna medborgare (lön, arbetsmiljö, socialförsäkringar och skatteförmåner, och rätt till återanställning om du blir felaktigt uppsagd).

Socialförsäkringar och skatter

Dina rättigheter och reglerna för skatter och förmåner bestäms av lagarna i det EU-land där du arbetar. Det gäller förmåner som sjukpenning, föräldrapenning, pension, arbetslöshetsersättning och barnbidrag.

Det finns dock EU-övergripande regler och principer som gäller vissa förmåner och skatter. Så ta reda på dina rättigheter innan du börjar ditt nya jobb.

Hitta ett jobb

Det finns flera EU-organisationer som hjälper arbetssökande att hitta jobb i EU-länderna. De kan hjälpa dig att skapa ett Europass-cv och ge dig kontaktuppgifter till arbetsgivare.

För att arbeta i ett annat EU-land kan dina yrkeskvalifikationer behöva godkännas av myndigheterna i det landet. Kontrollera om det gäller dig i EU:s databas över yrkeskvalifikationer.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om dina rättigheter och om EU-reglerna för arbete och pension i EU.

Jobba utomlands

Information om dina rättigheter i EU när det gäller t.ex. arbetstillstånd och likabehandling. Här finns också råd för EU-medborgare som är tillfälligt utstationerade i ett annat EU-land, för personer som inte är EU-medborgare och för offentliganställda som arbetar utomlands.

Yrkeskvalifikationer

Information om hur du får dina yrkeskvalifikationer godkända i ett annat EU-land, antingen permanent eller för en kortare tid. Kontrollera i EU:s databas över yrkeskvalifikationer vilka handlingar du behöver för att ansöka.

Euresportalen

Euresportalen hjälper till att matcha arbetssökande och arbetsgivare i hela EU. Här hittar du också information om levnads- och arbetsvillkor i EU-länderna och kan få stöd efter att du har blivit anställd, till exempel språkutbildning och integrationskurser.

Skapa ditt Europass-cv

Använd Europass-verktyget på nätet för att skapa ett perfekt cv som tydligt förmedlar dina kvalifikationer och färdigheter till arbetsgivare i hela Europa – på rätt språk.

Socialförsäkringar

Information om de sociala trygghetssystemen i EU. Ta reda på vilket lands socialförsäkringar som omfattar dig när du jobbar utomlands, och hur du söker arbetslöshetsersättning och barnbidrag. Här kan du också se vilka standardformulär som behövs.

Rätt till likabehandling

Läs om dina EU-rättigheter att slippa diskriminering på grund av kön, etnicitet, trosuppfattning eller funktionsnedsättning.

Pensionärer utomlands

Information om hur du ansöker om statlig pension när du har arbetat utomlands i ett eller flera EU-länder. Här finns också information om pensionsålder och pensionssystem i varje land och om eventuella andra pensionsrättigheter.

Skatter

Information om de grundläggande skattereglerna för EU-medborgare som vistas i ett annat EU-land än sitt hemland. Ta reda på hur reglerna kan påverka din inkomstskatt och om du riskerar dubbelbeskattning.