Skip to main content

Institutioner, lagar och budget

Institutioner och organ

Läs om vilken roll de olika organisationerna har i EU:s beslutsfattande.

EU:s ledare

Om EU:s politiska ledare, deras roll och hur de tillsätts, ordförandeskapet i rådet och valet till Europaparlamentet.

Beslutsprocessen

Hur EU stiftar lagar, identifierar politikområden, förhandlar om EU:s budget och fastställer politiska prioriteringar.

Lagstiftning

EU:s olika förordningar, direktiv och andra rättsakter, hur lagstiftningen tillämpas i hela EU och hur du hittar EU-lagar och rättspraxis.

EU-budgeten

Hur EU finansierar och använder sin budget, förvaltningen av EU-medel, utgiftsområden och klara fakta om EU-budgeten.

Euron

Eurons historia, länder som använder euron, Europeiska centralbankens uppgift, gemensamma finanspolitiska regler och eurons användning utanför EU.