Skip to main content

Institutioner, lagar och budget

Easy to read - Symbol

Lättläst

Lättlästa texter är skrivna så att alla ska kunna förstå informationen, också personer med en intellektuell funktionsnedsättning.