Skip to main content

Principer, länder och historia

Principer och värden

De gemensamma principer och värden som EU vilar på: frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och arbetet för fred och stabilitet.

Fakta och siffror

Statistik om EU-länderna, befolkningen, ekonomi och sysselsättning, transport och energi och EU-institutionerna.

Landsfakta

Information om EU-länderna, deras statsskick, ekonomi och roll i EU och om de använder euron och deltar i Schengensamarbetet.

Att bli medlem i EU

Att bli EU-medlem är ett komplicerat förfarande som tar lång tid. Landet måste uppfylla vissa villkor och införa alla EU-lagar.

EU:s historia

De viktigaste händelserna i EU:s historia, hur EU har utvecklats under årtiondena och män och kvinnor som har spelat en avgörande roll i EU.

Symboler

Symboler för EU och dess värden: EU-flaggan, hymnen och mottot och Europadagen.

Språk

Om EU:s 24 officiella språk, principen om flerspråkighet och EU:s språkpolitik.