Skip to main content

Lättläst - Europeiska unionen

Lättläst version

Lättlästa texter
är skrivna så att alla kan
läsa och förstå informationen.

Easy to read - Symbol

 

© EU:s logotyp för lättläst: Inclusion Europe. Läs mer på https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/

Vad är Europeiska unionen?

Europeiska unionen kallas också EU.
Det är en organisation med europeiska länder.
EU startades för att göra livet
bättre, enklare och säkrare för människor.
Länderna samarbetar och hjälper varandra.

Karta med alla länder som är med i EU

 

Hur startade EU?

People working together

Idén om att bilda EU kom
efter två stora krig i Europa.
Länderna i Europa förstod att
det är bättre att samarbeta
än att kriga mot varandra.

Först började sex länder att samarbeta:

 • Belgien
 • Frankrike
 • Italien
 • Luxemburg
 • Nederländerna
 • Tyskland

Sen ville fler och fler länder vara med.
Nu är länder medlemmar i EU.

Karta med alla länder som är med i EU

De kallas för EU-länder eller medlemsländer.
Här är en lista med alla EU-länder:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Tyskland
 • Tjeckien
 • Ungern
 • Österrike

Folket i Storbritannien bestämde i juni 2016
att landet inte ska vara med i EU.
Sedan den 31 januari 2020 är Storbritannien
alltså inte längre ett EU-land.

EU har mål och värderingar

Alla EU-länder arbetar tillsammans
för att se till att

A list
 • det är fred i Europa
 • människor har ett bra liv
 • samhället är rättvist och att alla får vara med
 • alla språk och kulturer får finnas
 • EU har en stark ekonomi
  och att länderna använder samma pengar
  när de gör affärer med varandra.

EU-länderna har vissa
gemensamma värderingar.
De jobbar för att
alla människor ska vara jämlika
och att deras rättigheter ska respekteras.

Fred i Europa

People holding hands in circle

Sedan EU bildades
har det inte varit några krig mellan de länder
som är med i EU.
Tack vare EU
samarbetar alla EU-länder på ett fredligt sätt.

The symbol of the Peace Price

År 2012 fick EU
Nobels fredspris.
EU fick priset
för sitt arbete för freden i Europa.

Du får resa som du vill i EU

EU har gjort det lättare för människor
att resa mellan olika länder.
Du får bo, studera och arbeta
i ett annat EU-land om du vill.
En fransman kan till exempel
flytta till Italien och jobba där.
En student från Belgien kan gå på
universitetet i Grekland.

Happy travelers

Varor, tjänster och pengar kan också flyttas fritt
mellan olika EU-länder.

EU har kontakter med hela världen

EU spelar en viktig roll i världen på många sätt.
Här är några exempel:

 • Företag och människor i EU handlar med andra länder
  och köper och säljer varor och tjänster.
  Det är bra för ekonomin i världen.
 • EU hjälper också många miljoner människor
  som bor i fattiga länder utanför EU.
 • EU arbetar för att göra världen till en säkrare plats,
  där människor behandlas lika
  och där alla följer lagen.

Hur blir ett land medlem i EU?

Ett land som vill gå med i EU
måste göra vissa saker:

Agreement
 • Landet måste vilja följa
  EU:s lagar och värderingar.
 • Alla företag och människor i landet måste också
  rätta sig efter
  de här lagarna och värderingarna.

Det kan ta lång tid för landet att bli redo.

De här länderna vill nu bli medlemmar i EU:

 • Albanien
 • Nordmakedonien
 • Montenegro
 • Serbien
 • Turkiet

För att få gå med i EU
måste länderna göra så att
EU:s lagar och värderingar
gäller i deras länder.

Schengenområdet

Schengenområdet är ett område som EU har skapat.

Här finns inga gränskontroller.
Du kan resa fritt mellan länderna i området.
Du behöver inte gå igenom några kontroller
när du åker från ett land till ett annat.

Tack vare Schengenområdet är det lättare
att åka på semester eller resa till andra länder i jobbet.

Schengenområdet bildades 1985.
Nästan alla EU-länder
är med i Schengenområdet.

De här EU-länderna är med i Schengenområdet:

 • Belgien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Italien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

Fyra länder utanför EU
är också med i Schengenområdet:

 • Island
 • Liechtenstein
 • Norge
 • Schweiz

Det betyder att du enkelt kan resa
till de här länderna.
Det gör det lättare att åka dit
på semester eller i jobbet.

Happy travelers

 

Det finns många språk i EU

Människor i EU
talar många olika språk.
Alla i EU har rätt att
tala, skriva och läsa på sitt eget språk.

The word 'hello' in different languages

Därför skriver EU
information och viktiga dokument
på ländernas olika språk:

 • Bulgariska
 • Danska
 • Engelska
 • Estniska
 • Finska
 • Franska
 • Grekiska
 • Iriska
 • Italienska
 • Kroatiska
 • Lettiska
 • Litauiska
 • Maltesiska
 • Nederländska
 • Polska
 • Portugisiska
 • Rumänska
 • Slovakiska
 • Slovenska
 • Spanska
 • Svenska
 • Tjeckiska
 • Tyska
 • Ungerska

Alla i EU kan alltså få
viktig information på sitt eget språk
så att de förstår informationen.

Mynt och sedlar i EU

Nästan alla EU-länder använder samma valuta
med likadana mynt och sedlar

European money

Valutan heter euro.
Länder som använder samma valuta
kan lättare göra affärer med varandra.
De som bor i Spanien
kan enkelt köpa saker från Belgien
utan extra kostnader.
När du reser till andra länder
behöver du inte växla pengar.
Du kan lättare handla på nätet i andra länder
och välja bland fler varor.

19 av EU-länder har euron som sin valuta. Här är en lista med alla EU-länder:

 • Belgien
 • Cypern
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Italien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Portugal
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Tyskland
 • Österrike

EU-flaggan

EU har en egen flagga.
Så här ser den ut:

The flag of the European Union

EU:s flagga är blå
och har en ring med guldfärgade stjärnor.
Ringen med stjärnor är en symbol
som betyder att alla EU-länder
är förenade och hjälper varandra.

EU:s nationalsång

Alla länder har en nationalsång
som handlar om landets
kultur och värderingar.

EU har också sig egen nationalsång.
I 1985 valde personerna som fattar beslut
i Europeiska unionen
ett musikstycke av en mycket viktig kompositör
som Europeiska unionens nationalsång.
Kompositören heter Ludwig van Beethoven.

Symbol for listening to a melody

Musiken ska påminna om
hur viktigt det är med
fred, frihet och samarbete.
EU tror på dessa värderingar
och har därför valt musikstycket
som sin nationalsång.

Lyssna på EU:s nationalsång.

Vi är förenade i mångfalden

EU använder uttrycket ”förenade i mångfalden
för att beskriva sina värderingar.

Vad betyder förenade i mångfalden?

People holding hands in circle
 • Människor i EU
  har kanske olika kulturer och språk
  men hjälper varandra
  och samarbetar fredligt.
 • Det är inget fel med
  att ha olika språk och kulturer.
  Tvärtom.
  Människor från olika kulturer
  kan samarbeta och lära sig mycket av varandra.

Så fungerar EU

EU har tre viktiga institutioner:

Symbol för EU-kommissionen
 • EU-kommissionen
  De som jobbar på EU-kommissionen
  föreslår lagar som ska gälla i EU.
Symbol för Europaparlamentet
 • Europaparlamentet
  Ledamöterna i Europaparlamentet
  har valts av alla människor i EU
  och jobbar för dem.
Symbol för ministerrådet
 • Ministerrådet
  Ministrarna från alla EU-länder
  samarbetar i ministerrådet.
  Det kallas också Europeiska unionens råd.

De här tre EU-institutionerna är mycket viktiga.
De samarbetar för att göra det bättre för alla i EU.

 • EU-kommissionen föreslår lagar.
 • Europaparlamentet
  och ministerrådet
  diskuterar förslagen och
  säger ja eller nej till lagarna.
 • Om de säger ja till en ny EU-lag
  måste alla EU-länder
  göra så att lagen följs.

Det finns också två andra viktiga EU-institutioner:

 • EU-domstolen
  ser till att alla följer EU:s lagar
  på samma sätt.
 • Revisionsrätten
  kontrollerar att EU använder sina pengar
  på rätt sätt.

Det finns också andra myndigheter i EU
med viktiga uppgifter.
Här är några exempel på uppgifter:

A list
 • Kontrollera att EU arbetar på rätt sätt
  och respekterar alla människors rättigheter.
 • Publicera information om EU.
 • Välja ut de personer som ska
  jobba för EU.
 • Försvara alla människors rättigheter i EU,
  till exempel personer
  med funktionsnedsättningar.

Alla samarbetar för att se till att EU gör sitt bästa för folket.

Vill du veta mer?