Skip to main content

Lättläst – Europeiska unionen

Lättläst version

Lättlästa texter
är skrivna så att alla kan
läsa och förstå informationen.

Easy to read - Symbol

 

© EU:s logotyp för lättläst: Inclusion Europe. Läs mer på https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/.

Europeiska unionen

Europeiska unionen kallas också EU.
Det är en organisation med 27 europeiska länder.
EU startades för att göra livet
bättre, enklare och säkrare för människor.
Länderna samarbetar och hjälper varandra.

Karta med alla länder som är med i EU

 

Hur startade EU?

Först började sex länder att samarbeta:

 • Belgien
 • Frankrike
 • Italien
 • Luxemburg
 • Nederländerna
 • Tyskland

Sen ville allt fler länder vara med.
Nu är 27 länder medlemmar i EU.

Folket i Storbritannien bestämde i juni 2016
att landet inte ska vara med i EU.
Sedan den 31 januari 2020 är Storbritannien
alltså inte längre ett EU-land.

<cf bold="true">EU har mål och värderingar</cf>

Alla EU-länder arbetar tillsammans
för att se till att

EU-länderna har vissa
gemensamma värderingar.
De jobbar för att alla människor ska vara jämlika
och att deras rättigheter ska respekteras.

Fred i Europa

Du får resa som du vill i EU

EU har gjort det lättare för människor
att resa mellan olika länder.
Du får bo, studera och arbeta
i ett annat EU-land om du vill.
En fransman kan till exempel
flytta till Italien och jobba där.
En student från Belgien kan gå på
universitetet i Grekland.

Happy travelers

Varor, tjänster och pengar kan också flyttas fritt
mellan olika EU-länder.

EU har kontakter med hela världen

EU spelar en viktig roll i världen på många sätt.
Här är några exempel:

 • Företag och människor i EU handlar med andra länder
  och köper och säljer varor och tjänster.
  Det är bra för ekonomin i världen.
 • EU hjälper också många miljoner människor
  som bor i fattiga länder utanför EU.
 • EU arbetar för att göra världen till en säkrare plats,
  där människor behandlas lika och där alla följer lagen.

Hur blir ett land medlem i EU?

Ett land som vill gå med i EU
måste göra vissa saker:

De här länderna vill nu bli medlemmar i EU:

 • Albanien
 • Bosnien och Hercegovina 
 • Moldavien
 • Montenegro
 • Nordmakedonien
 • Serbien
 • Turkiet
 • Ukraina

För att få gå med i EU
måste länderna göra så att
EU:s lagar och värderingar
gäller i deras länder.

Schengenområdet

Schengenområdet är ett område som EU har skapat.

Här finns inga gränskontroller.
Du kan resa fritt mellan länderna i området.
Du behöver inte gå igenom några kontroller
när du åker från ett land till ett annat.

Tack vare Schengenområdet är det lättare
att åka på semester eller jobbresa till andra länder.

Schengenområdet bildades 1985.
Nästan alla EU-länder
är med i Schengenområdet

De här EU-länderna är med i Schengenområdet:

 • Belgien
 • Danmark
 • Kroatien
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Italien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

Fyra länder utanför EU
är också med i Schengenområdet:

 • Island
 • Liechtenstein
 • Norge
 • Schweiz

Det betyder att du enkelt kan resa
till de här länderna.
Det gör det lättare att åka dit
på semester eller i jobbet.

Happy travelers

 

Det finns många språk i EU

Människor i EU
talar många olika språk.
Alla i EU har rätt att
tala, skriva och läsa på sitt eget språk.

The word 'hello' in different languages

Därför skriver EU
information och viktiga dokument
på ländernas olika språk:

 • Bulgariska
 • Danska
 • Engelska
 • Estniska
 • Finska
 • Franska
 • Grekiska
 • Iriska
 • Italienska
 • Kroatiska
 • Lettiska
 • Litauiska
 • Maltesiska
 • Nederländska
 • Polska
 • Portugisiska
 • Rumänska
 • Slovakiska
 • Slovenska
 • Spanska
 • Svenska
 • Tjeckiska
 • Tyska
 • Ungerska

Alla i EU kan alltså få
viktig information på sitt eget språk
så att de förstår informationen.

Mynt och sedlar i EU

Nästan alla EU-länder använder samma valuta
med likadana mynt och sedlar.

20 av 27 EU-länder har euron som sin valuta.

Här är en lista med dessa länder:

 • Belgien
 • Kroatien
 • Cypern
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Italien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Portugal
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Tyskland
 • Österrike

EU-flaggan

EU har en egen flagga.
Så här ser den ut:

The flag of the European Union

EU:s flagga är blå
och har en ring med guldfärgade stjärnor.
Ringen med stjärnor är en symbol
som betyder att alla EU-länder
är förenade och hjälper varandra.

EU:s nationalsång

Alla länder har en nationalsång
som handlar om landets
kultur och värderingar.

EU har också en nationalsång
som kallas Europahymnen.
Den infördes 1985.

Det är ett musikstycke
av den mycket kända kompositören
Ludwig van Beethoven.

Vi är förenade i mångfalden

EU använder uttrycket ”förenade i mångfalden
för att beskriva sina värderingar.

Vad betyder förenade i mångfalden?

Så fungerar EU

EU har tre viktiga institutioner:

De här tre EU-institutionerna är mycket viktiga.
De samarbetar för att göra det bättre för alla i EU.

 • EU-kommissionen föreslår lagar.
 • Europaparlamentet
  och ministerrådet
  diskuterar förslagen och
  säger ja eller nej till lagarna.
 • Om de säjer ja till en ny EU-lag
  måste alla EU-länder
  göra så att lagen följs.

Det finns också två andra viktiga EU-institutioner:

 • EU-domstolen
  ser till att alla följer EU:s lagar
  på samma sätt.
 • Revisionsrätten
  kontrollerar att EU använder sina pengar
  på rätt sätt.

Det finns också andra myndigheter i EU
med viktiga uppgifter.
Här är några exempel på uppgifter:

Vill du veta mer?