Skip to main content

Göra affärer i EU

Starta, driva och utveckla ett företag

EU är fullt av affärsmöjligheter. Det är viktigt att du känner till reglerna för att starta företag, till exempel när det gäller moms, tullavgifter, produktkrav och anställningsavtal. Det finns också flera EU-fonder som du kan ha nytta av som småföretagare.

Starta företag i EU

Ta reda på hur du startar ditt företag och vilka rättsliga krav som gäller. Här finns information om hur du skyddar dina affärsidéer, vilka regler som gäller för årsbokslut och sammanslagning med utländska företag och hur du deltar i EU:s utbytesprogram för nyblivna företagare.

Moms och tullar

Ta reda på vilka regler som gäller för moms, punktskatter, moderföretag och deras filialer, och företagsbeskattning. Du kan också kontrollera om ett företag är registrerat för handel i EU och har ett EU-momsregistreringsnummer.

Produktkrav och standarder

Standarder är frivilliga riktlinjer med tekniska specifikationer för vissa varor, tjänster och processer som hjälper till att skydda miljön och konsumenterna. För att du ska få sälja en produkt i ett EU-land måste den uppfylla både landets egna regler och EU-reglerna.

Anställning och personalfrågor

Ta reda på vilka EU-krav som finns när det gäller personalens anställningsvillkor, ändringar i anställningskontrakt och hur du bör informera och samråda med din personal. Det finns också särskilda regler för arbetstagare i transportsektorn och utstationerade arbetstagare (personer som är anställda i ett land men som arbetar i ett annat).

Stöd till små och medelstora företag

De små och medelstora företagen utgör ryggraden i EU:s ekonomi och svarar för 99 % av alla företag i EU. Därför spelar de en viktig roll för EU:s omställning till en hållbar och digital ekonomi.

Tillgång till finansiering

EU erbjuder stöd till småföretag genom ländernas olika myndigheter. Finansiella mellanhänder som banker och riskkapitalföretag kan också bistå med finansiering i form av EU-garanterade lån, finansiell leasing och finansiering med eget kapital.

Hjälp till småföretag som vill växa utanför EU

För att hjälpa små och medelstora företag att exportera och investera utanför EU informerar EU-kommissionen om marknadstillträde och möjligheter att hitta rätt kontakter.

Allmänna råd och stöd

Enterprise Europe Network hjälper små och medelstora företag som vill expandera utanför EU. Här hittar du expertråd, kontaktuppgifter och evenemang där du kan få kontakt med internationella partner och få hjälp med att utveckla ditt företag.