Direct naar de inhoud

Zakendoen in de Europese Unie

Zet een bedrijf op en doe het groeien

Europa biedt veel kansen om zaken te doen. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de regels voor het opstarten van een bedrijf, van de btw, douanerechten, productnormen en het arbeidsrecht. Als kleine onderneming kunt u ook een beroep doen op steun uit verschillende EU-fondsen.

Een bedrijf starten in de EU

Hoe start u en welke wettelijke verplichtingen moet u naleven als u uw bedrijf opstart? Verder vindt u via de link ook informatie over de bescherming van uw ideeën, regels voor jaarrekeningen en voor fusies met buitenlandse ondernemingen, en tips over de regeling voor het uitwisselen van personeel.

Btw en douane

Hier komt u meer te weten over de regels in verband met de btw, accijnzen, moeder- en dochterondernemingen, en de vennootschapsbelasting. U kunt hier ook controleren of een onderneming geregistreerd is en handel mag drijven in Europa (EU-btw-nummer).

Productnormen en -conformiteit

Normen zijn vrijwillige richtsnoeren met technische specificaties voor bepaalde goederen, diensten en processen. Zij helpen het milieu en de gezondheid van de consumenten te beschermen. U kunt in een EU-land alleen producten verkopen die voldoen aan de regels die in dat land én in de EU als geheel gelden.

Tewerkstelling en welzijn van het personeel

Hier vindt u meer informatie over de voorschriften die in het EU-recht zijn bepaald met betrekking tot de tewerkstelling van personeel, wijzigingen van arbeidsovereenkomsten en personeelsinformatie en -overleg. Er zijn ook specifieke regels voor werknemers in de vervoerssector en voor gedetacheerde werknemers (die in een bepaald land in dienst zijn genomen maar in een ander land gaan werken).

Steun voor kleine en middelgrote ondernemingen

Kleine en middelgrote ondernemingen vormen de ruggengraat van de Europese economie. Zij zijn goed voor 99 % van alle bedrijven in de EU. Zij zijn dan ook van essentieel belang voor de dubbele transitie van de EU naar een duurzame en digitale economie.

Toegang tot financiering

De EU biedt steun aan kleine ondernemingen via de lokale, regionale of nationale overheden. Financiële tussenpersonen zoals banken en durfkapitaalinvesteerders verstrekken ook financiering in de vorm van door de EU gewaarborgde leningen, financiële leasing en aandelenfinanciering.

Kleine ondernemingen helpen groeien en uitbreiden

De Commissie geeft kleine en middelgrote ondernemingen die willen uitvoeren naar landen buiten de EU of daar willen investeren, informatie over toegang tot die markten en over mogelijke partners die te vinden zijn op een matchmakingplatform.

Algemeen advies en ondersteuning

Kleine en middelgrote ondernemingen met internationale ambities kunnen rekenen op het Enterprise Europe Network. Met deskundig advies, contacten en evenementen helpt dit netwerk u aansluiting te vinden bij de juiste internationale partners zodat uw bedrijf kan groeien.