Skip to main content

De geschiedenis van de EU

Pioniers

EU Pioneers

De volgende visionaire leiders gaven de aanzet tot het ontstaan van de Europese Unie zoals we die nu kennen. Zonder hun energie en motivatie zouden we nu niet in de vreedzame en stabiele sfeer leven die we zo vanzelfsprekend vinden.

De EU-pioniers vormden een gevarieerde groep mensen, van voormalige verzetsstrijders tot juristen en parlementariërs, die allemaal dezelfde idealen hadden: een vreedzaam, verenigd en welvarend Europa.

Naast de pioniers die hieronder worden beschreven, hebben vele anderen onvermoeibaar aan het Europese project gewerkt en het gestimuleerd. Deze rubriek over de EU-pioniers is dan ook nog lang niet af.

Ontdek de pioniers van de EU

Tijdlijn

Lees meer over de oprichting van de Europese Unie en hoe zij zich in de loop van de decennia heeft ontwikkeld.

 1. 1945-1959
  Vrede in Europa en het begin van de samenwerking

  De naoorlogse samenwerking in Europa leidde tot de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de ondertekening van de Verdragen van Rome en de oprichting van het Europees Parlement.

  Meer over de jaren 1945-1959

 2. 1960-1969
  De ‘Swinging Sixties’ – een periode van economische groei

  In de jaren 1960 was er meer economische integratie in Europa en werd er een begin gemaakt met internationale samenwerking.

  Meer over de jaren 1960-1969

 3. 1970-1979
  Een groeiende gemeenschap – de eerste nieuwe lidstaten: Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk

  In de jaren 1970 werden voor het eerst nieuwe landen lid, waren er Europese verkiezingen en moest het nieuwe regionale beleid armere gebieden een impuls geven.

  Meer over de jaren 1970-1979

 4. 1980-1989
  Europa verandert – de ineenstorting van het communisme

  In de jaren 1980 werden meer landen lid, ging het Erasmusprogramma van start en werd een begin gemaakt met de interne markt.

  Meer over de jaren 1980-1989

 5. 1990-1999
  Een Europa zonder grenzen

  In de jaren 1990 breidde de EU verder uit en werden de interne markt, reizen zonder grenzen en de euro werkelijkheid.

  Meer over de jaren 1990-1999

 6. 2000-2009
  Verdere uitbreiding

  Tussen 2000 en 2009 traden 12 nieuwe landen toe tot de EU, werd de euro ingevoerd en werd het Verdrag van Lissabon ondertekend.

  Meer over de jaren 2000-2009

 7. 2010-2019
  Een decennium van uitdagingen

  Tussen 2010 en 2019 heeft de Europese Unie gereageerd op de financiële crisis, is Kroatië tot de EU toegetreden en besloot het VK om uit de EU te stappen.

  Meer over de jaren 2010-2019

 8. 2020-vandaag
  COVID-19 en de weg naar herstel

  Vanaf 2020 moest de EU de coronapandemie aanpakken, en tegelijkertijd Europa op de weg zetten naar economisch herstel en de klimaatverandering tegengaan.

  Meer over de jaren 2020 tot vandaag