Direct naar de inhoud

Geschiedenis van de Europese Unie, 1960-69.

De "Swinging Sixties": een periode van economische groei

In de jaren 1960 komt de economie tot bloei, mede doordat de EEG-landen geen douanerechten meer heffen bij de onderlinge handel. Zij zijn het ook eens over gezamenlijke zeggenschap over de voedselproductie, zodat iedereen nu genoeg te eten heeft. In mei 1968 zijn er studentenrellen in Parijs. Veel veranderingen in de samenleving en de attitude worden in verband gebracht met de "generatie van mei '68".

3 mei 1960 – Oprichting Europese Vrijhandelsassociatie

De Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) wordt opgericht om vrije handel en economische integratie tussen bepaalde landen buiten de EEG te bevorderen: Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. In 2020 zijn de EVA-leden IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Augustus 1961 – Bouw van de Berlijnse Muur

De communistische regering in Oost-Duitsland bouwt een muur dwars door Berlijn. Ze wordt een symbool van de scheiding van Oost- en West-Europa tijdens de Koude Oorlog.

30 juli 1962 – Het eerste gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het eerste gemeenschappelijk landbouwbeleid geeft de EEG-landen gezamenlijke controle over de voedselproductie. Er is genoeg voedsel voor iedereen en boeren hebben een hoog inkomen. Als ongewenst neveneffect ontstaan er door de overproductie gigantische overschotten. Sinds de jaren 1990 zijn de prioriteiten het verminderen van overschotten, het verbeteren van de voedselkwaliteit en het bevorderen van duurzaamheid.

20 juli 1963 – De EEG ondertekent haar eerste grote internationale overeenkomst

De zes lidstaten ondertekenen de Overeenkomst van Yaoundé ter bevordering van de samenwerking en de handel met 18 voormalige kolonies in Afrika. Vandaag heeft de EU een dergelijke bijzondere relatie met 79 landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) en werkt zij aan een sterker partnerschap met Afrika om gemeenschappelijke uitdagingen van beide continenten aan te pakken.

8 april 1965 – Ondertekening van het "Fusieverdrag"

Het Verdrag tot samenvoeging van de uitvoerende organen van de drie Gemeenschappen (de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de Europese Economische Gemeenschap en Euratom) wordt ondertekend in Brussel en treedt in werking op 1 juli 1967. Voortaan hebben de Europese Gemeenschappen één administratieve tak (de Commissie) en één enkele uitvoerende macht (de Raad).

Mei 1968 – Studentenoproer in Parijs

Een opstand van studenten en arbeiders in Frankrijk brengt de hele staatsstructuur aan het wankelen. Ook in andere Europese landen komen (meer gematigde) studentenprotesten voor. Ze weerspiegelen de onvrede met de overheid en kanten zich tegen de oorlog in Vietnam en de nucleaire bewapeningswedloop.

1 juli 1968 – Begin van de douane-unie

De zes EEG-landen schaffen de invoerrechten op onderling verhandelde goederen af. Zo wordt voor het eerst vrije grensoverschrijdende handel mogelijk. Ook passen ze dezelfde invoerrechten toe op invoer vanuit andere landen. De handel tussen de EEG en de rest van de wereld groeit snel.

Augustus 1968 – Onderdrukking van de Praagse lente

Sovjettanks slaan de kortstondige Praagse Lente van prille democratie in Tsjechoslowakije neer.