Gå direkt till innehållet

Europeiska unionens historia 1960–1969

Det glada sextiotalet – en period av ekonomisk tillväxt

På 1960-talet går ekonomin som på räls och får ytterligare bränsle av att EEG-länderna inte längre belastar sin handel med tullar. Länderna enas också om gemensam kontroll över livsmedelsproduktionen, så att ingen längre behöver gå hungrig. I maj 1968 börjar studentupproret i Paris, och många förändringar i samhället och vårt beteende förknippas med ”68-generationen”.

3 maj 1960 – Europeiska frihandelssammanslutningen grundas

Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) inrättas för att främja frihandel och ekonomisk integration mellan vissa länder som inte ingår i EEG: Danmark, Norge, Portugal, Sverige, Schweiz, Storbritannien och Österrike. År 2020 består Efta av Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Augusti 1961 – Berlinmuren byggs

Den kommunistiska regeringen i Östtyskland bygger en mur genom hela Berlin. Den blir en symbol för delningen mellan Öst- och Västeuropa under kalla kriget.

30 juli 1962 – den första gemensamma jordbrukspolitiken

Den första gemensamma jordbrukspolitiken ger länderna i EEG gemensam kontroll över livsmedelsproduktionen. Det finns tillräckligt med mat för alla och jordbrukarna tjänar bra. Tyvärr leder det till överproduktion med berg av överblivna varor. Sedan 1990-talet har prioriteringarna varit att minska överskotten, höja livsmedelskvaliteten och främja hållbarheten.

20 juli 1963 – EEG undertecknar sitt första stora internationella avtal

De sex medlemsländerna undertecknar Yaoundékonventionen för att främja samarbete och handel med arton tidigare kolonier i Afrika. I dag har EU särskilda förbindelser av detta slag med 79 länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) och arbetar för att bygga upp ett starkare partnerskap med Afrika för att lösa frågor som är gemensamma för båda kontinenterna.

8 april 1965 – Fusionsfördraget undertecknas

Ett fördrag om sammanslagning av de tre gemenskapernas verkställande organ (Europeiska kol- och stålgemenskapen, Europeiska ekonomiska gemenskapen och Euratom) undertecknas i Bryssel och träder i kraft den 1 juli 1967. Från och med nu kommer Europeiska gemenskaperna att ha ett enda administrativt organ (kommissionen) och ett enda verkställande organ (rådet).

Maj 1968 – studentuppror i Paris

Frankrike skakas i grunden av studentprotester och strejker. Även i andra europeiska länder protesterar studenterna, men i mindre omfattning. Protesterna är ett uttryck för den frustration många känner över regeringarna, och man fördömer också Vietnamkriget och kapprustningen med kärnvapen.

1 juli 1968 – tullunionen inleds

De sex EEG-länderna tar bort tullarna på varor som de importerar från varandra. Det är första gången man tillåter tullfri handel. De tar också ut samma importtullar på varor från utlandet. Handeln mellan dessa sex länder och med resten av världen ökar snabbt.

Augusti 1968 – Pragvåren krossas

Sovjetiska stridsvagnar krossar Pragvårens kortlivade dröm om demokrati i Tjeckoslovakien.