Preskoči na glavno vsebino

Zgodovina Evropske unije 1960–1969

„Vroča šestdeseta leta“ – obdobje gospodarske rasti

Šestdeseta leta prejšnjega stoletja so bila gospodarsko uspešna, k čemur je pripomoglo tudi to, da so države EGS prenehale obračunavati carino v medsebojni trgovini. Dogovorile so se tudi o skupnem nadzoru nad proizvodnjo hrane, tako je zdaj dovolj hrane za vse. Maja 1968 so se v Parizu zvrstili znameniti študentski nemiri, z „generacijo 68“ povezujemo tudi mnoge družbene in vedenjske spremembe.

3. maj 1960 – ustanovljeno je Evropsko združenje za prosto trgovino

Evropsko združenje za prosto trgovino (EFTA) je bilo ustanovljeno za spodbujanje proste trgovine in gospodarskega povezovanja med nekaterimi državami, ki niso članice EGS: Avstrijo, Dansko, Norveško, Portugalsko, Švedsko, Švico in Združenim kraljestvom. Do leta 2020 postanejo države članice Efte še Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica.

Avgust 1961 – Gradnja berlinskega zidu

Komunistična vlada v Vzhodni Nemčiji zgradi zid skozi Berlin, ki postane simbol ločitve vzhodne in zahodne Evrope med hladno vojno.

30. julij 1962 – Prva skupna kmetijska politika

Prva skupna kmetijska politika državam EGS omogoča skupni nadzor nad proizvodnjo hrane. Na voljo je dovolj hrane za vse, kmetje pa si zaslužijo dobro življenje. Neželeni stranski učinek sta bila prekomerna proizvodnja in ogromen presežek pridelkov. V 90. letih prejšnjega stoletja so med politične prednostne naloge uvrstili zmanjšanje presežka hrane, izboljšanje kakovosti živil in spodbujanje trajnostnosti.

20. julij 1963 – Evropska gospodarska skupnost je podpisala svoj prvi pomemben mednarodni sporazum

Šest držav članic je podpisalo konvencijo iz Yaoundéja za spodbujanje sodelovanja in trgovine z 18 nekdanjimi kolonijami v Afriki. EU ima danes poseben tovrsten odnos z 79 državami v Afriki, na Karibih in v Pacifiku ter si prizadeva za vzpostavitev močnejšega partnerstva z Afriko za reševanje izzivov, ki so skupni obema celinama.

8. april 1965 – podpis „Pogodbe o združitvi“

Pogodba o združitvi izvršnih organov treh Skupnosti (Evropske skupnosti za premog in jeklo, Evropske gospodarske skupnosti in Euratoma) je bila podpisana v Bruslju in začela veljati 1. julija 1967. Odtlej imajo Evropske skupnosti enotni upravni organ (Komisija) in en sam izvršilni organ (Svet).

Maj 1968 – Nemiri študentov v Parizu

Študentski in delavski nemiri v Franciji so zamajali temelje države. Študentski protesti so v blažji obliki izbruhnili še v drugih evropskih državah. Bili so izraz nemoči in nezadovoljstva z vladami ter upora proti vojni v Vietnamu in tekmi v jedrskem oboroževanju.

1. julij 1968 – začetek carinske unije

Šest ustanovnih držav članic je odpravilo carinske dajatve na izdelke iz medsebojnega uvoza in tako prvič omogočilo prosto čezmejno trgovino. Uvedle so tudi enake carine na uvoz izdelkov iz držav zunaj EU. Trgovina med temi šestimi in preostalim svetom hitro raste.

Avgust 1968 – poteptana praška pomlad

Sovjetski tanki so poteptali kratko „praško pomlad“ porajajoče se demokracije na Češkoslovaškem.