Направо към основното съдържание

История на Европейския съюз 1960—1969 г.

„Бурните 60“ — период на икономически растеж

60-те години на ХХ век са добър период за икономиката. За това допринася и фактът, че страните от Европейската икономическа общност (ЕИО) спират да начисляват мита, когато търгуват помежду си. Те също така се споразумяват за съвместен контрол на производството на храни, така че всички да имат достатъчно храна. През май 1968 г. избухват студентски бунтове в Париж и много промени в обществото и поведението се свързват с т.нар. „поколение от 1968“.

3 май 1960 г. — създаване на Европейската асоциация за свободна търговия

Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) се създава с цел насърчаване на свободната търговия и икономическата интеграция между някои страни извън ЕИО: Австрия, Дания, Норвегия, Португалия, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство. През 2020 г. членове на ЕАСТ са Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Август 1961 г. — изграждане на Берлинската стена

Комунистическото правителство в Източна Германия изгражда стена, която пресича Берлин. Тя се превръща в символ на разделението между Източна и Западна Европа по време на Студената война.

30 юли 1962 г. — първата обща селскостопанска политика

Първата обща селскостопанска политика осигурява на страните от ЕИО съвместен контрол върху производството на храни. Има достатъчно храна за всички, а земеделските стопани печелят добре. Нежеланият страничен ефект е свръхпроизводството с купища излишна продукция. От 90-те години на ХХ век насам приоритетите са намаляване на излишъците, повишаване на качеството на храните и насърчаване на устойчивостта.

20 юли 1963 г. — ЕИО подписва първото си голямо международно споразумение

6-те държави членки подписват Конвенцията от Яунде за насърчаване на сътрудничеството и търговията с 18 бивши колонии в Африка. Днес ЕС поддържа специални отношения от подобен вид със 79 държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и работи за изграждане на по-силно партньорство с Африка за справяне с общите за двата континента предизвикателства.

8 април 1965 г. — подписване на Договора за сливане

Договорът за сливане на изпълнителните органи на трите общности (Европейската общност за въглища и стомана, Европейската икономическа общност и Евратом) е подписан в Брюксел и влиза в сила на 1 юли 1967 г. От този момент нататък Европейските общности ще имат един-единствен административен орган (Комисията) и един-единствен изпълнителен орган (Съвета).

Май 1968 г. — студентски бунт в Париж

Бунтовете на студенти и работници във Франция разтърсват държавата из основи. В други европейски държави се провеждат по-умерени студентски протести. Те са израз на неудовлетворението от правителствата, както и на протеста срещу войната във Виетнам и надпреварата в ядреното въоръжаване.

1 юли 1968 г. — начало на митническия съюз

6-те държави — членки на ЕИО, премахват митата върху стоки, внасяни помежду им, и така за пръв път позволяват свободното движение на стоки през граница. Освен това те налагат еднакви мита за вноса на стоки от трети страни. Търговията между тези 6 държави и с останалата част на света нараства стремглаво.

Август 1968 г. — потушаване на Пражката пролет

Съветски танкове потушават краткотрайната „Пражка пролет“ на зараждащата се демокрация в Чехословакия.