Skip to main content

Митническият съюз на ЕС в действие

Чрез митническия съюз на ЕС, създаден през 1968 г., се подпомагат предприятията да търгуват, хармонизират се митата върху стоки от страни извън ЕС и се допринася за защитата на гражданите на Европа, животните и околната среда.

На практика митническият съюз означава, че митническите органи на всичките [node:eu_countries] държави от ЕС работят заедно като един. Те прилагат едни и същи мита за стоките, внасяни на тяхна територия от останалата част на света, и не облагат с мита търговията със стоки помежду си.

В случая на ЕС това означава, че не се плащат мита, когато стоките се транспортират от една страна от ЕС в друга. Митата за стоки, внасяни в ЕС, съставляват около 14 % от общия бюджет на ЕС като част от неговите „традиционни собствени ресурси“.

Митническите проверки по външните граници на ЕС защитават потребителите от стоки и продукти, които биха могли да бъдат опасни или вредни за тяхното здраве. Те предпазват животните и околната среда благодарение на борбата с незаконната търговия със застрашени видове и предотвратяването на болестите по растенията и животните.

Митническите власти си сътрудничат с правителствените и имиграционните служби в борбата с организираната престъпност и тероризма. Те се борят с трафика на наркотици, хора, оръжия и фалшифицирани стоки и проверяват дали пътуващите с големи суми пари в брой не извършват изпиране на пари, избягване от данъчно облагане или дори финансиране на престъпни организации.

Митниците в ЕС също така се борят с данъчни и митнически измами от страна на предприятия и физически лица, които лишават правителствата от приходи от жизненоважно значение за обществените разходи.

Новини

21 януари 2022
European Commission Press release Brussels, 21 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules the map of France for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').
20 януари 2022
European Commission Press release Brussels, 20 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules Austria's map for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').