Направо към основното съдържание

Митническият съюз на ЕС в действие

Чрез митническия съюз на ЕС, създаден през 1968 г., се подпомагат предприятията да търгуват, хармонизират се митата върху стоки от страни извън ЕС и се допринася за защитата на гражданите на Европа, животните и околната среда.

На практика митническият съюз означава, че митническите органи на всичките [node:eu_countries] държави от ЕС работят заедно като един. Те прилагат едни и същи мита за стоките, внасяни на тяхна територия от останалата част на света, и не облагат с мита търговията със стоки помежду си.

В случая на ЕС това означава, че не се плащат мита, когато стоките се транспортират от една страна от ЕС в друга. Митата за стоки, внасяни в ЕС, съставляват около 14 % от общия бюджет на ЕС като част от неговите „традиционни собствени ресурси“.

Митническите проверки по външните граници на ЕС защитават потребителите от стоки и продукти, които биха могли да бъдат опасни или вредни за тяхното здраве. Те предпазват животните и околната среда благодарение на борбата с незаконната търговия със застрашени видове и предотвратяването на болестите по растенията и животните.

Митническите власти си сътрудничат с правителствените и имиграционните служби в борбата с организираната престъпност и тероризма. Те се борят с трафика на наркотици, хора, оръжия и фалшифицирани стоки и проверяват дали пътуващите с големи суми пари в брой не извършват изпиране на пари, избягване от данъчно облагане или дори финансиране на престъпни организации.

Митниците в ЕС също така се борят с данъчни и митнически измами от страна на предприятия и физически лица, които лишават правителствата от приходи от жизненоважно значение за обществените разходи.