Skip to main content

EU's toldunion i praksis

EU's toldunion, som blev oprettet i 1968, gør det lettere at handle for virksomheder i EU, harmoniserer told på varer fra lande uden for EU og hjælper med at beskytte Europas borgere, dyr og miljø.

I praksis betyder toldunionen, at toldmyndighederne i alle [node:eu_countries] EU-lande arbejder sammen, som var de én myndighed. De anvender de samme toldsatser for varer, der indføres til deres egne lande fra resten af verden, og de anvender ikke nogen toldsatser indbyrdes.

Det betyder, at der i EU ikke skal betales told, når varer transporteres fra ét EU-land til et andet. Told på varer, der importeres til EU, udgør omkring 14 % af det samlede EU-budget som en del af de "traditionelle egne indtægter".

Toldkontrollen ved EU's ydre grænser beskytter forbrugerne mod varer, som kan være farlige eller skadelige for deres helbred. Den beskytter dyr og miljøet ved at bekæmpe ulovlig handel med udryddelsestruede arter og ved at forebygge plante- og dyresygdomme.

Toldmyndighederne arbejder sammen med EU's politik- og immigrationstjenester i kampen mod organiseret kriminalitet og terror. De bekæmper handel med mennesker, narkotika, våben og kopivarer og kontrollerer, at rejsende med store beløb i kontanter ikke hvidvasker penge, snyder i skat eller finansierer kriminelle organisationer.

EU's toldmyndigheder tackler også skatte- og toldsvig blandt virksomheder og enkeltpersoner, som medfører tab af vigtige indtægter til de nationale budgetter.