Skip to main content

Principper og værdier

Mål og værdier

Fremme af fred og sikkerhed og respekt for de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder er blot nogle af EU's mål og værdier. Se dem alle

Traktater om oprettelse

Oversigt over de vigtigste EU-traktater (oprettelsestraktater, traktatændringer, Lissabontraktaten, Schengenaftalen m.v.)

Adgang til oplysninger

Alle EU-statsborgere har adgang til institutionelle dokumenter, hvilket øger gennemsigtigheden i lovgivningsprocessen. Find ud af, hvordan du får adgang