Skip to main content

Zasady i wartości

Cele i wartości

Propagowanie pokoju i bezpieczeństwa oraz poszanowanie podstawowych praw i wolności to tylko niektóre spośród celów i wartości Unii Europejskiej. Jest ich dużo więcej.

Traktaty założycielskie

Przegląd najważniejszych traktatów UE (traktaty założycielskie, traktaty zmieniające, traktat lizboński, układ z Schengen itp.)

Dostęp do informacji

UE dąży do zwiększenia przejrzystości procesu stanowienia prawa, dlatego każdy obywatel Unii ma dostęp do publicznych dokumentów instytucji europejskich. Jak wyszukiwać dokumenty w unijnych bazach danych