Skip to main content
Portal

Unii Europejskiej

W centrum uwagi

Ważne tematy

REPowerEU

REPowerEU – przystępna cenowo, bezpieczna i zrównoważona energia dla Europy

NextGeneration EU

Przedstawiamy instrument NextGenerationEU. To więcej niż plan odbudowy. To jedyna w swoim rodzaju szansa na wyjście z pandemii z większą siłą, transformację naszych gospodarek, tworzenie możliwości i miejsc pracy w Europie, w jakiej chcemy żyć.

Global Gateway

Strategia Unii Europejskiej na rzecz rozwoju trwałych połączeń na całym świecie.

Wspólna reakcja UE na pandemię COVID-19

Podsumowanie działań UE na rzecz obywateli, przedsiębiorstw i gospodarki, informacje o dostawach sprzętu medycznego i intensyfikacji badań naukowych w odpowiedzi na pandemię koronawirusa

Aktualności z instytucji i organów UE

Treść rubryki „Aktualności z instytucji i organów UE” jest dostępna we wszystkich 24 językach urzędowych UE za pośrednictwem tłumaczenia maszynowego.

Więcej informacji

Zasady i wartości

Wspólne zasady i wartości leżące u podstaw życia w UE: wolność, demokracja, równość i praworządność, wspieranie pokoju i stabilności.

Priorytety UE

Zapoznaj się z priorytetami UE na lata 2019–2024. Są to: promowanie zielonej Europy, rozwijanie bazy gospodarczej oraz ochrona obywateli i ich swobód.

Budżet

Źródła finansowania budżetu UE i wydatki z budżetu, zarządzanie funduszami UE, obszary wydatków, weryfikacja informacji na temat budżetu UE

Osiągnięcia

UE chroni prawa swoich obywateli, promuje dobrobyt i stara się zwiększyć bezpieczeństwo na świecie.

Kącik edukacyjny

Materiały dydaktyczne, gry i wiele innych informacji na temat Unii Europejskiej i jej działalności – dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców

Najpopularniejsze publikacje

Ogólne informacje w różnych formatach na temat Unii Europejskiej i jej działań, skierowane do osób powyżej 18. roku życia.