Skip to main content
Portal

Unii Europejskiej

W centrum uwagi

Illustration picture of a vaccine

Wspólna reakcja UE na pandemię COVID-19

UE wykorzystuje wszelkie dostępne zasoby, aby pomóc państwom członkowskim w koordynacji działań podejmowanych przez nie na poziomie krajowym. Udostępnia także obiektywne informacje o rozprzestrzenianiu się wirusa, skutecznych metodach zapobiegania zakażeniom oraz środkach podjętych w celu naprawy szkód gospodarczych i społecznych spowodowanych pandemią.

Poniżej zamieszczamy linki do stron internetowych i materiałów na te tematy publikowanych przez instytucje i organy UE oraz państwa członkowskie UE.

Ważne tematy

Global Gateway

Strategia Unii Europejskiej na rzecz rozwoju trwałych połączeń na całym świecie.

NextGeneration EU

Przedstawiamy instrument NextGenerationEU. To więcej niż plan odbudowy. To jedyna w swoim rodzaju szansa na wyjście z pandemii z większą siłą, transformację naszych gospodarek, tworzenie możliwości i miejsc pracy w Europie, w jakiej chcemy żyć.

Europejski Zielony Ład

Europa chce zostać pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem poprzez budowę nowoczesnej i zasobooszczędnej gospodarki.

Zasady i wartości

Wspólne zasady i wartości leżące u podstaw życia w UE: wolność, demokracja, równość i praworządność, wspieranie pokoju i stabilności.

Priorytety UE

Zapoznaj się z priorytetami UE na lata 2019–2024. Są to: promowanie zielonej Europy, rozwijanie bazy gospodarczej oraz ochrona obywateli i ich swobód.

Budżet

Źródła finansowania budżetu UE i wydatki z budżetu, zarządzanie funduszami UE, obszary wydatków, weryfikacja informacji na temat budżetu UE

Osiągnięcia

UE chroni prawa swoich obywateli, promuje dobrobyt i stara się zwiększyć bezpieczeństwo na świecie.

Kącik edukacyjny

Materiały dydaktyczne, gry i wiele innych informacji na temat Unii Europejskiej i jej działalności – dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców

Najpopularniejsze publikacje

Ogólne informacje w różnych formatach na temat Unii Europejskiej i jej działań, skierowane do osób powyżej 18. roku życia.