Przejdź do treści głównej

Podróże po UE

Twoje prawa i przepisy UE

Obywatele UE mają prawo do swobodnego przemieszczania się w obrębie jej terytorium. To znaczy, że wolno Ci przebywać, pracować i mieszkać w innym kraju UE. Jeżeli jesteś obywatelem kraju należącego do strefy Schengen – do której należy większość krajów UE – możesz również swobodnie podróżować do innych krajów strefy Schengen bez przechodzenia odprawy na granicy.

Obywatelom UE przysługuje też prawo do tego, by swobodnie wjechać do UE, poruszać się po jej terytorium i z niej wyjechać, samolotem, pociągiem, autokarem lub statkiem. Jeżeli spełni się konkretne wymogi (paszport dla zwierząt), można podróżować ze zwierzętami domowymi i innymi zwierzętami. Obowiązują unijne limity ilości alkoholu, papierosów i gotówki, jakie można wywieźć do innego kraju UE. Każdy kraj ustala własne limity, więc przed wyjazdem warto to sprawdzić.

Wybierasz się do UE lub do innego kraju UE? Poniżej znajdziesz informacje o tym, jakie dokumenty będą Ci potrzebne.

Dokumenty potrzebne podczas podróży po UE

Dokumenty podróży wymagane przy wjeździe do UE i podczas podróży w jej obrębie od obywateli UE, pochodzących spoza UE krewnych obywateli UE, obywateli krajów spoza UE oraz dzieci, co zrobić, kiedy zgubimy paszport lub straci on ważność podczas podróży po UE

Publiczny rejestr autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży (PRADO)

Zobacz, jak wyglądają oficjalne dokumenty podróży i dokumenty tożsamości wydane przez kraje UE oraz Islandię, Norwegię i Szwajcarię

Schengen – strefa bez kontroli granicznych

Informacje ogólne

Strefa Schengen to obszar „bez granic”, do którego należy 27 krajów. W tej strefie obywatele UE (i obywatele wielu krajów spoza UE) mogą podróżować bez kontroli na granicach. Powstała w 1985 r. i od tamtej pory stopniowo się powiększa. W tej chwili obejmuje wszystkie kraje UE i kilka krajów nienależących do UE (Liechtenstein, Norwegię, Islandię i Szwajcarię). Strefa Schengen to gwarancja swobody przemieszczania się dla ponad 400 mln obywateli UE.

Z jednego kraju strefy Schengen do drugiego może bez kontroli pojechać swobodnie każdy człowiek, bez względu na obywatelstwo. Organy krajowe mogą jednak przeprowadzać kontrole policyjne na granicach i na obszarach przygranicznych.

Kraje należące do strefy Schengen zniosły granice wewnętrzne, ale równocześnie wzmocniły kontrole na wspólnej granicy zewnętrznej, zgodnie z przepisami dotyczącymi tej strefy i mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom mieszkającym w strefie Schengen lub podróżującym w jej obrębie.

Wszystkie kraje strefy Schengen

Wspólna polityka wizowa

Dzięki wspólnej polityce wizowej podróżni spoza UE mogą przejechać przez strefę Schengen lub zatrzymać się tam na krótki pobyt. Wiza krótkoterminowa wydana przez jedno z państw strefy Schengen zasadniczo uprawnia do podróżowania po wszystkich krajach strefy Schengen maksymalnie przez okres 90 dni w każdym okresie 180-dniowym.

W praktyce oznacza to, że jeżeli pozwolono Ci wjechać do jednego z krajów strefy Schengen, możesz pojechać do któregokolwiek z pozostałych krajów strefy Schengen bez ponownego okazywania dokumentu podróży.

Linki poniżej prowadzą do stron ze szczegółowymi informacjami o prawach przysługujących podczas podróży po UE

Co wolno przewozić?

Co można przewozić podczas podróży po UE (m.in. zwierzęta, jedzenie, alkohol, papierosy, gotówka), jakie są ograniczenia wielkości bagażu w samolotach i w których krajach UE można płacić w euro

Prawa pasażerów samolotów

W jakich sytuacjach mają zastosowanie prawa pasażerów linii lotniczych i jak złożyć skargę, gdzie zwrócić się po pomoc ze złożeniem skargi lub o poradę

Pomoc dla podróżnych z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej

Prawa podróżnych z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej podczas podróży po UE, warunki uzyskanie unijnego zezwolenia na parkowanie dla osób z niepełnosprawnościami

Więcej informacji