Skip to main content

Dochody

Jakie są główne źródła dochodów UE? Jakie korzyści budżet UE przynosi państwom członkowskim? Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Wydatki

W jaki sposób podejmowane są decyzje w sprawie budżetu UE? Jakie są kategorie wydatków? Kto zarządza funduszami UE? Więcej informacji można znaleźć tutaj.